DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

mercoledì 11 gennaio 2012PROIECTUL MO.V.IT _(MOLDOVA VERSO ITALIA – MOLDOVA SPRE ITALIA)
Proiectul MO.V.IT a fost finanțat de catre Ministerul Muncii al Republicii Italiene, în cadrul Avizului nr.1/2011 care prevede finanțarea cursurilor de limbă și profesionale pentru cetățenii care se află în țările lor de origine și pentru fluxurile migratoare, în vederea venirii la muncă în Italia.
Pentru participarea la cursul de formațiune MO.V.IT sunt disponibile 50 de locuri. Cursul va avea loc la Chișinău în februarie-martie 2012 și va presupune 180 de ore de limbă italiană, educație civică și pregătire profesională, menite să ofere un suport de cunoștințe pentru activitatea de asistent familiar și îngrijitor de bătrâni.
Înscrierea
și participarea la cursul de formațiune MO.V.IT. este gratuită. Ministerul Muncii al Republicii Italiene acoperă costul cursului pentru toți participanții selecționați.
Amănunte despre desfășurarea cursului:
1. Pregătirea lingvistică. Se prevede o pregătire în limba italiană compatibilă cu standardul A1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. 80 de ore.
2. Educa
ția civică. Presupune familiarizarea participanților cu drepturile și datoriile pe care le vor avea în Italia, educarea aspirației de a fi un cetățean activ și responsabil. 20 de ore.
3. Securitatea muncii. Progra
mul prevede tratarea unor subiecte privind sănătatea și securitatea muncii, în conformitate cu regulamentul INAIL „Securitatea muncii în casă. Îndreptar pentru colaboratori domestici și asistenți familiari”. 20 de ore.
4. Pregătirea profesională. Vor fi ap
licate conținuturile și metodologia „ASPASIA”, recunoscut în Uniunea Europeană ca un bun program de instruire profesională pentru asistenții familiari. Vor fi însușite un șir de reguli privind igiena casei și igiena personală, gestionarea urgențelor și a pericolelor, alimentație și gătit, patologii ale îmbătrânirii și comunicare. 60 de ore.
Cine se poate înscrie la cursul MO.V.IT. ?
Se pot înscrie cetățeni ai Republicii Moldova și rezidenți în Republica Moldova, care au o vârstă între 18 și 50 de ani. Se va da preferință celor care au deja o experiență în domeniu, celor care cunosc limba italiană.
Cum are loc înscrierea?
Doritorii pot descărca modulul cererii de pe site-urile www.anzianienonsolo.it și www.inforjob.it . Cererile completate vor fi expediate până în 31 ianuarie 2012 (data de pe plic) pe adresa: Associazione Inforjob, Piazza De Gasperi 32, 35131, Padova, Italia. Cererile pot fi trimise și via fax: 0039 049 878 03 08 Associazione Inforjob.
Cum se va face selectarea
Candidații care vor fi în posesia rechizitelor necesare vor fi selectați de o comisie formată din partenerii Proiectului MO.V.IT.
Ce se întâmplă după terminarea cursului
Participan
ților care au frecventat nu mai puțin de 70% din numărul total al orelor de curs și au trecut cu succes probele de verificare li se va înmâna un atestat de frecventare și participare la curs. Posesorii acestor atestate vor fi ajutați să obțină un contract de muncă, care le va permite, la rândul lui, să capete „nulla osta” (dreptul de a intra în Italia) și, respectiv, permisul de ședere italian.
Informații
(de luni până vineri, în orele de lucru):
Associazione Inforjob, Piazza De Gasperi, 32 – 35131 PADOVA. Tel. 049 663528
Cooperativa Anziani e non solo, Via Lenin, 55 – 41012 CARPI (MO) Tel. 059 645421

ATENȚIE! 
Cursul de forma
țiune MO.V.IT este gratuit. Cererea de compensații, de orice fel, în schimbul înscrierii în lista participanților, este ilegală și va fi denunțată în organele de justiție.