DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

venerdì 12 marzo 2010


Moldovenii de peste hotare vor putea obþine acte de identitate la misiunile diplomatice din þãrile în care muncesc.


Termenul de eliberare a actelor va fi de 30 de zile, însã, în loc de 250 de lei, cât costã un paºaport, solicitanþii din strãinãtate vor trebui sã achite în plus taxe consulare.
Ministrul Dezvoltãrii Informaþionale, Alexandru Oleinic, a declarat pentru Publika TV cã ministerul are elaborat un proiect de hotãrâre în aceastã privinþã."În caz de pierdere, furt sau expirare a termenului de valabilitate al paºaportului, concetãþenii noºtri vor trebui sã se adreseze la misiunea diplomaticã sau la consulatul din þara în care se aflã. Dacã în acea þarã nu existã o reprezentanþã diplomaticã, se va adresa la consulatul din þara cea mai apropiatã. Fiecare solicitant va trebui sã aibã un act de identitate ºi o fotografie care corespunde standardelor întreprinderii "Registru"", a precizat Alexandru Oleinic.
Ministrul Dezvoltãrii Informaþionale a precizat cã misiunile diplomatice nu se vor ocupa nemijlocit de perfectarea paºapoartelor. Competenþele lor se vor limita doar la recepþionarea cererilor ºi documentelor. Ulterior, dosarele vor fi expediate în Chiºinãu, la întreprinderea "Registru". Dupã perfectare, paºapoartele vor fi transmise înapoi ambasadelor ºi consulatelor. Pe lângã costul paºapoartelor, solicitanþii vor trebui sã achite ºi taxele consulare."Deocamdatã, nu vã putem spune cât vor costa serviciile consulare.
Pregãtirile pentru recepþionarea cererilor vor dura câteva sãptãmâni, abia dupã asta vom putea vorbi despre toate celelalte detalii", a precizat pentru aceea?i sursã Vladimir Ghile?chi, reprezentant MAIE.
Hotãrârea despre simplificarea procedurii de eliberare a actelor de identitate cetãþenilor aflaþi peste hotare este acum în fazã de proiect. Dacã va fi aprobatã de Guvern, ea va intra în vigoare, în aproximativ 10 zile, dupã publicarea în "Monitorul Oficial". În prezent, moldovenii de peste hotare îºi pot perfecta paºapoarte doar dacã revin în þarã sau pe bazã de procurã. În acest caz paºaportul va costa peste 2000 lei ºi va fi eliberat doar în regim de urgenþã - în 1 - 3 zile. Anual concetãþenii noºtri, aflaþi peste hotare, perfecteazã pânã la 50 de mii de paºapoarte.
Sursà : OIM MOLDOVA