DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

mercoledì 12 gennaio 2011

PROGRAMUL-PILOT
DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”

PENTRU ANII 2010-2012.
 
Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
Lucrătorul migrant este persoana care munceşte într-o ţară a cărei cetăţean nu este.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţ/soţie, părinţi/înfietori, fii/fiice.
GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migraţi sau rude de gradul întâi, care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:
 1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
 2. Societate cu răspundere limitată;
 3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);
 4. Cooperativa de producere;
 5. Cooperativa de întreprinzător.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.
 5. în cazul în care costul total al proiectului investiţional propus spre finanţare,  depăşeşte suma de 400 000 lei, solicitantul va demonstra că dispune de surse financiare alternative necesare finanţării integrale a Proiectului confirmate prin: i) certificat de confirmare a veniturilor; ii) contract de muncă; iii) contract de intenţie; iv) scrisoare de confirmare.
ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE
 1. importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 2. comerţul sub orice formă;
 3. fiduciare şi de asigurări;
 4. fonduri de investiţii;
 5. bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 6. schimb valutar şi lombard;
 7. jocuri de noroc;
 8. achiziţia bunurilor imobiliare destinate spaţiului locativ sau altor scopuri decât cele de producere sau prestării de servicii;
 9. servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 10. servicii de imigrare sub orice formă;
 11. servicii notariale, juridice şi de avocat.
DOSARUL solicitantului va fi depus la ODIMM într-o mapă cu şină într-un exemplar şi, la etapa de înscriere, va conţine următoarele documente:
http://odimm.md/pare.htm