DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

mercoledì 24 novembre 2010

 Lansarea oficială a Programului-pilot
de Atragere a Remitenţelor în Economie  ,,PARE 1+1” pentru anii 2010-2012

Pe 22 noiembrie  2010 la Palatul Republicii, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, a avut loc lansarea oficială a Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1” pentru anii 2010-2012.
La lucrările conferinţei au participat Dl Octavian Calmîc – Viceministrul Economiei,  reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Centrale şi Locale, Organizaţiilor Internaţionale, Ambasadelor, Asociaţiilor, lucrătorii migranţi şi membrii diasporei moldovenilor în străinătate.
Programul-pilot este aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în crearea sau dezvoltarea propriei afaceri.
La deschiderea conferinţei, Dl. Octavian Calmîc, Vice-ministrul economiei, a subliniat că „PARE 1+1” este un Program inovator, care presupune atât instruirea şi consultarea lucrătorilor migranţi şi rudelor acestora în ceea ce priveşte oportunităţile de iniţiere şi dezvoltare a unei afaceri, cât şi acordarea suportului financiar din partea statului.
Concomitent, Dl. Calmîc a accentuat că Programul este implementat de instituţia publică – ODIMM, ceea ce va contribui la menţinerea nivelului mic al costurilor şi perioadei reduse în obţinerea finanţării, fiind limitate la maxim restricţiile şi barierele. Având un mecanism bine stabilit, Programul stabileşte din start reguli simple şi clare, fiind astfel excluse condiţiile de dublare.
 Directorul general  ODIMM - Dna Iulia Iabanji a menţionat că peste 800 mii moldoveni sunt plecaţi la muncă peste hotare, iar 70% din cetăţenii moldoveni au rude, prieteni sau vecini plecaţi în afara ţării.
 în contextul celor expuse, în scopul mobilizării resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor moldoveni migranţi în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova este lansat Programul pilot de Atragere a remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1” pentru anii 2010-2012.
Programul-pilot se va desfăşura în 4 componente: Informare şi comunicare, Instruire şi suport antreprenorial, Finanţarea afacerilor / Regula 1+1, Monitorizare post-finanţare şi evaluare.
Beneficiarii Programului vor avea posibilitatea de a participa la cursuri de instruire în domeniul antreprenorial, fiind asiguraţi cu materiale didactice şi consultative.
Ca urmare a instruirii, participanţii la „PARE 1+1” vor putea obţine un grant pentru crearea sau dezvoltarea afacerilor pe teritoriul R. Moldova.
Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării nerambursabile constituie  200 mii lei.
De asemenea, Dna Iabanji a specificat că beneficiarii Programului, în cazul accesării unui credit de la o bancă comercială, au posibilitatea să solicite  garanţia financiară acordată  de ODIMM.
Totodată, pe parcursul a 24 de luni din momentul primirii finanţării, beneficiarii PARE 1+1 vor fi ghidaţi, consultaţi şi tutelaţi  de către ODIMM.
în condiţiile prezentului Program nu sunt eligibile afacerile din următoarele domenii de activitate: importul de mărfuri, activităţile fiduciare şi de asigurare, activităţile fondurilor de investiţii, activitatea bancară, de microfinanţare, alte activităţi financiare, schimbul valutar şi lombardurile, jocurile de noroc, procurarea bunurilor imobiliare destinate spaţiului locativ sau altor scopuri decât cele de producere sau prestării de servicii, comerţul,  alimentaţia publică în municipiile Chişinău şi Bălţi, servicii de imigrare sub orice formă, servicii notariale, juridice şi de avocat.
Directorul general ODIMM a specificat că odată cu aprobarea Programului PARE 1+1 a sporit interes în rîndul migranţilor şi rudelor acestora de gradul I.
 Ca rezultat, Programul PARE 1+1 va contribui la sporirea volumului de investiţii în economia naţională, la crearea şi dezvoltarea micilor afaceri, inclusiv 70% în zonele rurale, micşorarea emigrării şi ratei şomajului, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor şi a know-how.
Evenimentul s-a desfăşurat cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie şi Proiectul “ENTRANSE 2 Your Business”, finanţat de Guvernul Norvegiei.

Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, ne  puteţi contacta la numărul 22 50 79 sau email info@odimm.md.