DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

martedì 14 febbraio 2012

IMPORTANT: ACTELE PENTRU PERFECTAREA PAŞAPORTULUI BIOMETRIC SE RECOMANDĂ A FI DEPUSE LA AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA LA ROMA PE PARCURSUL ZILEI DE LUNI A FIECĂREI SĂPTĂMÎNI, ÎNTRE ORELE 8.30 - 12.30.

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:
•       eliberarea primară a actului de identitate;
•       schimbarea datelor personale;
•       expirarea termenului de valabilitate;
•       pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
•       dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
•       solicitarea celui de-al doilea paşaport.
Pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova care AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI, se prezintă, după caz, următoarele documente:
•       certificat de naştere moldovenesc în original;
•       buletin de identitate moldovenesc în original;
•       paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea  celui de-al doilea paşaport;
•       certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
•       certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
o       la Ambasada Republicii Moldova la Roma /Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna urmează a fi achitată taxa, care constă din:
o       taxa consulară 40 euro
o       taxa aferentă 27 euro
o       costul paşaportului – care poate varia în funcţie de :
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)  1 lună  41 euro
       15 zile calendaristice  53 euro
       5 zile lucrătoare       64 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA)       1 lună  25 euro
       15 zile calendaristice  33 euro
       5 zile lucrătoare       40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA)        1 lună  35 euro
       15 zile calendaristice  45 euro
       5 zile lucrătoare       55
•       Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul :
Ambasadei Republicii Moldova la Roma – 30 -45 zile
Consulatului General al RM la Bologna – 2 luni
IMPORTANT:Cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor cu termenul de valabilitate expirat, deteriorat sau cu statut pierdut, care sunt în proces de legiferare a şederii sale în Italia (au depus dosarul de emersiune a muncii iregulare) şi întîmpină dificultăţi în perfectarea unui paşaport valabil, pot să se prezinte la ghişeul unic al oficiului migraţie (Sportello Unico Imigrazione della Questura competente) fiind în posesia Titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), eliberat de Ambasada Republicii Moldova la Roma sau Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna. Respectiv, în lipsa unui paşaport moldovenesc valabil, deţinerea titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), va permite depunerea cererii pentru eliberarea permisului de şedere.
Pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova care NU au împlinit vîrsta de 18 ani, se prezintă, după caz, următoarele documente:
•       buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
•       paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
•       certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
•       certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
•       certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus şi apostilat);
•       buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
•       paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea  celui de-al doilea paşaport (după caz);
•       acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
•       la Ambasada Republicii Moldova la Roma /Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna urmează a fi achitată taxa, care constă din:
o       taxa consulară 40 euro
o       taxa aferentă 27 euro
o       costul paşaportului – care poate varia în funcţie de:
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)  1 lună  41 euro
       15 zile calendaristice  53 euro
       5 zile lucrătoare       64 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA)       1 lună  25 euro
       15 zile calendaristice  33 euro
       5 zile lucrătoare       40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA)        1 lună  35 euro
       15 zile calendaristice  45 euro
       5 zile lucrătoare       55
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta sub 7 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)        1 lună  25 euro
       15 zile calendaristice  33 euro
       5 zile lucrătoare       40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta de la 7 pînă la 12 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)   1 lună  35 euro
       15 zile calendaristice  45 euro
       5 zile lucrătoare       55 euro
•       Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Roma /Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul:
Ambasadei Republicii Moldova la Roma: - 30-45 zile; Consulatului General al RM la Bologna - de două luni.
IMPORTANT: Cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor cu termenul de valabilitate expirat, deteriorat sau cu statut pierdut, care sunt în proces de legiferare a şederii sale în Italia (au depus dosarul de emersiune a muncii iregulare) şi întîmpină dificultăţi în perfectarea unui paşaport valabil, pot să se prezinte la ghişeul unic al oficiului migraţie (Sportello Unico Imigrazione della Questura competente) fiind în posesia Titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), eliberat de Ambasada Republicii Moldova la Roma sau Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna. Respectiv, în lipsa unui paşaport moldovenesc valabil, deţinerea titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), va permite depunerea cererii pentru eliberarea permisului de şedere.
Cu respect,
Liliana VERLAN
Secretar I
Ambasada Republicii Moldova in Republica Italiana
www.italia.mfa.md