DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

mercoledì 27 giugno 2012


Prima in Moldova e poi il ritorno fra i terremotati dell'Emilia

E' in pieno svolgimento la missione umanitaria della Croce Verde Meldola-Predappio in Moldova, poverissima repubblica dell'est europeo scaturita dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica...


martedì 26 giugno 2012

Trasporti: accordo Ue-Moldavia, si estende area del cielo unico europeo.

 La Moldavia entrera' a far parte del mercato aerospaziale europeo con gli stessi diritti di tutti gli altri paesi membri dell'Ue. La Commissione europea e la repubblica di Moldavia hanno infatti sottoscritto un accordo che integra il paese ex sovietico all'interno del settore aeroportuale dell'Ue. Questo significa che Ue e Moldavia da oggi in avanti si impegneranno a ''costruire e sviluppare un'area comune aerea''. La Moldavia, secondo l'accordo sottoscritto, dovra' conformarsi a tutte le regole comunitarie e rispettare tutti i parametri di sicurezza. Non solo: alla Moldavia si chiede di rispettare le regole comunitaria in altri ambiti quali tutela dei passeggeri, gestione del traffico aereo e ambiente. IN quest'ultima ricade anche la questione delle emissioni di gas a effetto serra e lo schema di emissioni (Ets).
L'accordo entrera' ufficialmente in vigore nel momento in cui sara' ratificato dal Parlamento di Chisinau, ma la Commissione europea e la rappresentanza moldava hanno deciso che ''sara' applicato in via provvisoria gia' dal giorno in cui e' stata apposta la firma''. Il trattato, quindi, entra in vigore da subito, gia' da oggi, e sara' in vigore a tutti gli effetti quando il parlamento moldavo l'avra' ratificato.
Soddisfatto il commissario europeo per i Trasporti, Siim Kallas. ''Oggi e' stata firmato un accordo importante con la Moldavia che consente all'area del cielo unico europeo di espandersi''.

http://www.asca.it/news-Trasporti__accordo_Ue_Moldavia__si_estende_area_del_cielo_unico_europeo-1169894-ECO.html

giovedì 21 giugno 2012

INVITAŢIE

Dragi concetăţeni, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova în parteneriat cu Asociaţiile Diasporei Moldoveneşti din Reggio Emilia au deosebită plăcere de a Vă invita la întâlnirea comunităţii moldovenilor pentru vizionarea piesei de teatru „Oameni ai nimănui” de Dumitru Crudu, urmată de discuţii pe marginea problemelor şi necesităţilor migranţilor moldoveni aflaţi la muncă în Italia.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul campaniei de informare şi sensibilizare a cetăţenilor moldoveni migranţi „Nimeni nu e singur pe pământ”, implementate de OIM Moldova în colaborare cu Asociaţiile Diasporei Moldoveneşti în Italia şi are drept scop de a audia şi găsi răspunsurile concrete la necesităţile şi problemele migranţilor moldoveni, aflaţi la muncă în Italia. Mai mult ca atât, în cadrul campaniei de informare şi sensibilizare „Nimeni nu e singur pe pământ” cetăţenii moldoveni vor putea găsi informaţii concrete, suport şi sfaturi utile ce ţine de comunicarea la distanţa cu copii, riscurile migraţiei şi angajării ilegale peste hotare, serviciile sociale disponibile pentru copii rămaşi fără îngrijirea părintească în Moldova, serviciile gratuite de asistenţă juridică (perfectarea actelor, angajarea în câmpul muncii, reîntregirea familiei, etc)  şi psihologică în cazul în care se confruntă cu problemele de bunăstare psihologică, emoţională, depresie, sentimentul de autoacuzare, violenţa domestică, etc. Răspunsurile concrete vor fi oferite la întrebările ce ţine de serviciile disponibile de reîntoarcere şi reintegrare în Moldova, căile de transfer a remitenţelor şi investirii lor în afaceri, cum să beneficiem de pensie la atingerea vârstei de pensionare, etc.

Evenimentul la Reggio Emilia este organizat de Asociaţia Obştească „Codru.Eu” în parteneriat cu alte Asociaţii Diasporei Moldoveneşti din regiune.

Evenimentul se va desfăşura Duminică, la data de 1 iulie 2012, orele 15:00, în sala Centrului Social „Buco Magico”, str. Martiri Cervalo 47 – 42122, Reggio nell`Emilia, Italia.

INTRAREA GRATUITĂ
 Pentru mai multe informaţii dar şi pentru a brona locuri, contactaţi: Denis Darie  Tel: + 39 328 8006290

martedì 19 giugno 2012

Invitație.

Prin prezenta, Asociația Obșteașcă „Codru.Eu” din Reggio Emilia (ITA) vă invită la evenimentul „Oameni ai nimănui”, ca parte a proiectului „Abordarea Efectelor Negative ale Migrației asupra Minorilor și Familiilor Rămase în Țară”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Italiei și de către Organizația Internațională pentru Migrație cu misiunea în Republica Moldova.
Evenimentul se va desfășura duminică, în data de 1 iulie 2012, orele 15:00, în sala Centrului Social „Buco Magico”, str. Martiri Cervalo 47 – 42122, Reggio nell`Emilia, Italia.
În cadrul evenimentului organizat de Asociația „Codru.Eu” sunt învitați delegațiile diasporei moldovenești din Italia, reprezentanți ai Guvernului RM, MAEIE, ai ambasadei și consulatului RM în Italia. Se vor discuta problemele stringente cu care se confruntă cetățenii moldoveni în Italia, în special, se vor relata efectele cutremurelor ce au afectat comunitățile de moldoveni în zonele cu risc seismic.
Pentru mai multe informații dar și pentru a brona locuri, accesați adresa: http://codru.eu/re/
În speranță că veți onora invitația noastră,
Cu profund respect,
Președintele Asociației „Codru.Eu”

venerdì 15 giugno 2012


Il Ministero del Lavoro di Moldova e l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa su un Programma da realizzarsi dal 2012-2015.
Il 12 Giugno scorso a Ginevra, nel contesto della Conferenza annuale sul Lavoro, e’ stato sottoscritto un documento che implica una stretta collaborazione tra le 2 Istituzioni, al fine di promuovere la qualita’ del lavoro e migliorare il livello dei salari, in Moldova.
Per la parte moldava, il Memorandum lo ha sottoscritto Valentina Buliga, Ministro del Lavoro; mentre, Susanne Hoffmann, Direttore dell’Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale, ha firmato a nome per conto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Ma il documento reca anche la firma di Leonid Cerescu, Presidente della Confederazione Nazionale Padronale di Moldova, e da Oleg Budza, rappresentante della Confederazione Nazionale dei Sindacati di Moldova.
Eveniment organizat de catre Asociaţia pentru Ţară şi Neam

cu suportul  Centrului Diaspora Moldova şi  
Asociaţia - SUSŢINEREA CETĂŢENILOR R. M.

Tenis de masă

turneu între cetăţenii R. Moldova in Italia
in data de  24 iunie 2012  ora 10:00

       Iniţiativa a fost realizată cu scopul de a populariza tenesul de masă şi sportul in general în rîndurile moldovenilor din Italia şi de a promova sportivii moldoveni de peste hotare.
  La competiţie pot partecipa toţi doritorii.
 Înscrierea va avea loc începînd  cu orele 8:00 de catre comisia de înregistrare.
Turneul va avea loc pe adresa : via.  G. Zorzi , Verona ( zona stadio)
Informaţii: cell. 3209558575; 3277624005; 3804616697  mail: centromoldavo@yahoo.itsabato 9 giugno 2012

Roma: nuova sede per l’Ufficio cittadinanza della Prefettura.
Dal 18 giugno si trasferisce in via Ostiense dove è presente anche lo Sportello unico.
Dal 18 giugno l’area IV bis-Ufficio cittadinanza della Prefettura di Roma verrà trasferito presso la sede distaccata in via Ostiense 131/L Scala B - primo piano. L’accesso del pubblico – spiega una nota della Prefettura – resta consentito unicamente attraverso la prenotazione on-line sul sito. La sede di piazza Tommaso De Cristoforis 3 a partire dalla data indicata, verrà quindi dismessa.
http://www.immigrazioneoggi.it

venerdì 8 giugno 2012

Stimați reprezentanți ai Diasporei, 
Vă anunțăm că a demarat procesul de înfiinţare a Agenţiei pentru Relaţiile cu Diaspora.
 La 7 iunie curent, Cancelaria de Stat a trimis spre avizare Proiectul de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, prin care este propusă înfiinţarea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora, precum şi Proiectul hotărârii de Guvern prin care este propus Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora.
Întru realizarea funcţiilor de bază Agenţia exercită atribuţii în domenii precum politicile migraţionale, migraţia forţei de muncă, relaţiile cu diaspora, coordonarea activităţilor realizate de diferite ministere pentru susţinerea migranţilor/diasporei moldoveneşti. 
Impactul care se aşteaptă de la crearea Agenţiei este în primul rând unul social care ține de intensificarea legăturilor și apropierea concetățenilor moldoveni, care la moment se află peste hotarele țării, de viața socială, politică, economică, culturală și comunitară din republica Moldova. Este vorba de o implicare mai activă a diasporei în dezvoltarea țării și o activizare a statului Republica Moldova în susținerea cetățenilor săi oriunde s-ar afla ei. Totodată vorbim și despre un impact economic (valorificarea remitenţelor, a economiilor în sensul orientării lor spre investiţii în economia naţională; susţinerea şi motivarea diasporei de a atrage investiţii străine în Republica Moldova), cât şi social-umanitar (organizarea în Republica Moldova a „şcolilor de vară” pentru copiii migranţilor născuţi în străinătate; oferirea mai multor oportunități electorale pentru diasporă; soluţionarea mai eficientă a problemelor legate de copiii rămaşi fără îngrijire părintească şi de bătrânii solitari). De asemenea, se va pune accent pe consolidarea relaţiei dintre migranţi şi autorităţile statului, în sensul oferirii unui caracter temporar, sezonier migrației, pentru a intensifica beneficiile și a motiva revenirea în ţară (cel puţin pentru o parte din migranţi) şi reintegrarea migranţilor - în cazul dat este vorba de promovarea migraţiei circulare. Consolidarea legăturii dintre migranţi şi autorităţile statului ar trebui să contribuie la crearea unui mecanism eficient de protecţie a drepturilor migranţilor peste hotare, asigurarea lor cu beneficii sociale, inclusiv pensii. Acest lucru se poate face pe mai multe căi, inclusiv prin  încheierea Acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele-destinații principale pentru migrația din Republica Moldova.
 Potrivit proiectului de Regulament, Agenţia va avea un număr de 32 de unităţi, va fi condusă de un director general şi un colegiu format din nouă membri, a cărui componenţă se aprobă de către Guvern. Pentru a consulta cele două proiecte, accesaţi pagina web a Cancelariei de Stat, la rubrica „Proiecte în discuţie” - http://www.cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=360&nod=1&. Invităm instituțiile de stat, asociațiile diasporale, reprezentanții societății civile, a organizațiilor internaționale și pe toți cei cointeresați să consulte documentele propuse și să contribuie cu sugestii și propuneri.
 Cu mult respect,
 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Fondo europeo per l'Integrazione: le prefetture invitate a presentare progetti sul programma annuale 2011  . 
 
Roma - Pubblicata la circolare per la presentazione da parte delle prefetture di proposte progettuali a valere sul Programma Annuale del Fondo europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2011 - Azione 8 “Capacity Building” - con l’obiettivo di migliorare la governance locale degli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri e di attivare servizi mirati ed innovativi.
L’importo per il finanziamento di tali interventi è pari ad un ammontare complessivo di 700.000,00 euro.
Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente dalle prefetture e dovranno essere finalizzate a sostenere le attività di programmazione e promozione delle politiche e degli interventi a supporto dei processi di integrazione in ambito locale dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.
I progetti potranno essere presentati a partire dal 15/06/2012 esclusivamente mediante il sistema informativo predisposto dal Ministero (https://www.fondisolid.interno.it ), e dovranno pervenire entro e non oltre il 16/07/2012.
Notă de fundamentare la proiectele hotărîrilor de Guvern „Despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern” şi „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central ale acesteia”. 
 Cartea o puteti gasi la acest numar: 3291260284 si email: panfili.maria@gmail.com

martedì 5 giugno 2012

MUNDIALIDO 2012

În data de 8 iunie curent, la ora 21.00 Vă invităm la Centrul Sportiv Atletico 2000 din via Centocelle 100, să susţineţi echipa  ,,MOLDOVA’’  din Roma la un meci de fotbal cu echipa  ,,Capul Verde’’
 Acest Campionat este organizat de Club Italia Eventi. 
 Echipa noastra a obtinut în acest an două victorii: în 27 mai în disputa cu echipa Senegalului a făcut scorul de 3:0, iar cu echipa din Paraguay a marcat 4:0 în data de 3 iunie curent
Mai multe informaţii puteţi găsi pe  

Deplasare la eveniment:

Opţiune 1: de la Termini: linia A de METROU în direcţia (ANAGNINA) pentru 11 staţii. Coborâţi la staţia Lucio Sestio. Luaţi linia de autobus 558 (GARDENIE) pentru 5 staţii până la CENTOCELLE/ANGELI.

Opţiune 2: de la Termini: autobusul 105 (STAZ.NE GROTTE CELONI) pentru 16 staţii până la CASILINA/BALZANI. Se mai fac 700 de metri pe jos până la stadion.
URGENT!  SE CAUTA UN COPIL - ACTOR ,
MOLDOVEAN IN ITALIA!
Primesc si remit pentru cunostinta. 

Spettabile Associazione.
Come da accordi telefonici, vi inviamo maggiori informazioni riguardo ciò che stiamo cercando.
Stiamo preparando un tv-movie che avrà tra i protagonisti un bambino tra gli 8 e gli 11 anni di origini dell’Europa dell’Est che parli italiano ma che conservi l’accento del suo Paese. Possibilmente che sappia pattinare e sia uno sportivo.
Descrizione del personaggio:
NATOLJ: sui 10 anni, bello, possibilmente con gli occhi azzurri, sveglio, spavaldo, molto agile. E’ cresciuto in un orfanotrofio e viene adottato dalla famiglia di un industriale del nord Italia. Ha costruito una corazza difensiva, pronta a sciogliersi in tenerezza, appena si accorge che si può fidare di chi lo accoglie.
L’impegno per le riprese è previsto per settembre-ottobre 2012.
In attesa di un vostro gentile riscontro,
Grazie per la collaborazione,
Ufficio Casting

Per chi desidera può rivolgersi a noi e Vi mettiamo in contatto diretto con il Casting.


"AssoMoldave"
Tatiana Nogailic

Tel: 0039 3294754598


lunedì 4 giugno 2012

Indagine sugli studenti universitari non comunitari.

L’IMPATTO DELL’IMMIGRAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI NON COMUNITARI. 

Compila il questionario on linePerché gli studenti universitari stranieri in Italia sono molto meno numerosi che negli altri grandi Paesi europei? Quali sono le loro condizioni di vita e quali le loro prospettive? Nell’ambito del programma annuale dell’EMN Italia, l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Centro Studi e Ricerche Idos si fanno carico di un'indagine per accertare la reale situazione degli studenti provenienti da paesi non europei, il loro grado di soddisfazione e le loro aspettative. In questo modo si intende approfondire il fenomeno della mobilità degli studenti universitari stranieri per capire quale sia la collocazione dell’Italia nel contesto internazionale. Gli studenti universitari stranieri sono invitati a compilare il questionario direttamente in rete. Gli studenti italiani e quanti altri si propongono di essere di supporto allindagine, sono invitati a segnalare il questionario e a farlo compilare a studenti di propria conoscenza.  Se desideri avere più informazioni, puoi contattarci al numero 0666514345 o mandarci un messaggio all'indirizzo info@emnitaly.it oppure c.crescimbene@irpps.cnr.it .
I risultati dellindagine verranno pubblicati nel prossimo Rapporto EMN Italia.
Vă faceți a nu ști sau până la alegeri mai este?

Două săptămâni de teroare... pământul continuă să tremure.
Moldovenii din regiunea italiană lovită de cutremure, inclusiv subsemnatul, se simt abandonați atât de politicieni cât și de presa din Moldova. Oare chiar nu vă este interesant cum se simt zecile de mii de moldoveni ce își continuă viața printre ruine, departe de casele lor?
Weekendul ce a trecul, la fel ca și tot timpul "liber" de când a avut loc primul cutremur, l-am dedicat moldovenilor ce suferă mai mult ca mine, cei care încă locuesc în epicentrele cutremurelor. Am colectat alimente, haine, le-am transportat celor nevoiasi, am incercat să informez pe cei de departe despre ce se întîmplă aici.
Mi-am amintit cît de utili ar fi fost acum, aici, acei politicieni ce cutreerau întreaga Italie în timpul campaniilor electorale, cât ajutor psihologic ar fi adus sinistraților. Știu ca sunt buni psihologi, îmi amintesc cu câtă măiestrie promiteau marea și sarea la întâlnirile cu alegătorii. Unde sunteți acum când avem nevoie? Ați promis că ne veți ajuta...
La fel îmi aduc aminte cum îmi suna încontinuu telefonul în timpul alegerilor, erau jurnaliștii moldoveni care doreau să mai afle despre cum decurg aici lucrurile, cîți oameni au fost la întâlniri, câți și unde au votat, dacă aveam careva poze/video, erau atît de înteresați de noi. Unde sunteți acuma? Telefonul meu a rămas același... ce s-a întâmplat? Nu mai aveți nevoie de materiale? Vă reamintesc ca acest articol este distribuit sub licenta Creative Commons BY deci îl puteți republica fără acordul meu. Curaj!
Sper să nu vă supere întrebarea mea, data viitoare când ne vom întâlni, cu videocamera în față: "Unde ați fost și ce ați facut în timpul cutremurelor din 2012?" Am toate drepturile să vă întreb, v-am votat. Și chiar dacă vă veți supăra, știți... mă doare...
Vă aștept cu nerăbdare, Denis Darii.
PS: În timp ce scriam acest articol, duminica 3 iunie 2012 ora 21:19, a mai avut loc un cutremur de 5.1 Richter, am ieșit afară și am continuat să scriu luni dimineață.
http://codru.eu/it/notizie/1-latest-news/895-jurnalisti-politicieni-unde-sunteti