DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

sabato 30 aprile 2011

Consiliul de administrare al Programului  PARE 1+1 a aprobat 20 de proiecte investiţionale.

 Consiliul de administrare al Programului de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1, prezidat de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a aprobat astăzi 20 de proiecte investiţionale pentru diverse regiuni ale Republicii Moldova.
 Pentru cofinanţarea afacerilor au fost alocate peste 6 mln de lei, fiind dublate investiţiile efectuate de întreprinderile fondate de muncitorii emigranţi sau rudele lor, care au decis să investească banii primiţi de peste hotare, informează MOLDPRES.
 Potrivit Serviciului relaţii publice şi protocol al Ministerului Economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr a remarcat că există o cerere importantă din partea concetăţenilor emigranţi, mai mult de jumătate din beneficiarii de cursuri specializate, oferite în cadrul Programului nominalizat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii / ODIMM/, fiind depuse deja dosare pentru a obţine finanţare.
 Consiliul de administrare al PARE 1+1 a evaluat rezultatele proiectului pilot, lansat în anul 2010, şi a decis să finanţeze în continuare Programul, în limita resurselor bugetare disponibile, după principiul "primul venit, primul servit". Totodată, urmează a fi identificate mijloace suplimentare pentru capitalizarea bugetului PARE 1+1.
 "Vom sprijini în continuare iniţiativa privată şi întoarcerea cetăţenilor noştri aflaţi la muncă peste hotare. Va fi acordată prioritate afacerilor desfăşurate în zonele rurale, care creează noi locuri de muncă, în domenii ce pot contribui la sporirea exporturilor, înlocuirea produselor din import sau în sfera serviciilor", a declarat Valeriu Lazăr. În context, ministrul Economiei a cerut ODIMM flexibilitate şi transparenţă maximă în examinarea şi aprobarea dosarelor de finanţare.
 În cadrul Programului pilot PARE 1+1 au fost finanţate nouă afaceri din fonduri oferite de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. În prezent sînt depuse în total 57 de dosare.
 Programul PARE 1+1 a fost lansat în anul 2010 şi îşi propune să atragă în economie remitenţele provenite de la muncitorii moldoveni aflaţi peste hotare, prin oferirea suportului informaţional-consultativ şi administrativ, pentru a fi lansate afaceri, precum şi prin cofinanţarea investiţiilor efectuate din aceste surse, notează MOLDPRES, citînd Serviciul relaţii publice şi protocol al Ministerului Economiei.
Sursa: Hotnews
„Absenţa părinţilor lipseşte copilul de ataşamentul, afecţiunea, ajutorul şi îndrumarea atât de necesară la această etapă, creează dificultăţi în stabilirea contactelor sociale, formând o imagine difuză a familiei”, se menţionează într-un studiu elaborat de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, OIM şi UNFPA. 

Este vorba de studiul „Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor familiei plecaţi peste hotare”.
Cercetarea scoate în evidenţă un şir de probleme cu care se confruntă copiii cum ar fi:  lipsa de înţelegere, conflicte, exploatare prin muncă, abuz fizic, psihic, sexual, etc.
Potrivit studiului, migraţia copiilor, în cazul vârstnicilor, condiţionează trăirea de către cei din urmă, a unei game diverse de emoţii, sentimente şi stări afective axate pe situaţia singurătăţii şi neajutorării. Cu toate acestea, vârstnicii care au în îngrijire nepoţi, conştientizează responsabilitatea autoasumată în legătură cu creşterea şi educaţia acestora şi recunosc că situaţia respectivă îi bucură şi le asigură compensarea sentimentului de singurătate.
Rezultatele studiului vor fi utilizate de autorităţi la eliminarea efectelor negative ale migraţiei prin aplicarea unor măsuri de protecţie a copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie.
Potrivit unor date, până la un milion de moldoveni s-ar afla peste hotare.
Autor: HotNews

Sursa: mmpsf.gov.md

«Operaio a nero per un giorno:
50 euro e nessun diritto»

ROMA - Sono le 5 del mattino, sulla statale a ridosso della Magliana, periferia sud di Roma. Vicino a un viadotto, si distinguono delle sagome sul ciglio della strada: vanno avanti e indietro tra le auto che sfrecciano. Saranno una cinquantina, da lontano sembrano prostitute. In realtà sono uomini: lavoratori, operai. Tutti in cerca di un lavoro. «In nero, ovviamente».
Moldavi, ucraini, rumeni, polacchi in attesa del caporale che di lì a poco li assolderà in qualche cantiere, «in nero ovviamente». Costano la metà e lavorano quasi il doppio rispetto a un operaio regolare. Un manovale in nero prende 40 euro per dieci ore di lavoro; si sale fino a un massimo di 70 euro per quelli con più esperienza. Vuol dire che devono saper fare di tutto: muratura, pittura, intonaco, massetti, pavimenti, idraulica etc. Nessuno può discutere o contrattare il salario. Se ti sta bene sali in macchina, altrimenti resti in strada ad aspettare la prossima opportunità, se ci sarà. Perché le strade della capitale sono sempre più piene di lavoratori che si offrono senza condizioni.
Con una telecamera nascosta abbiamo filmato quello che succede quotidianamente sulle strade provando a fotografare la paura, la rassegnazione e l’indignazione di chi non ha altra scelta per vivere. Ma anche la spudorata arroganza con la quale i caporali abusano di queste persone. Per un giorno ci siamo trasformati in uno di loro: siamo diventati operai in nero. "Invisibili" ma parte integrante di quella terribile piaga del lavoro senza diritti che affligge l'Italia.

Dopo alcune ore in piedi e sotto al sole si ferma una macchina. Il socio di un’impresa locale ci ingaggia per il rifacimento della rete fognaria di una residenza sanitaria. Il prezzo per la giornata è 50 euro. Appena arrivati prendiamo ordini a ripetizione e iniziamo a fare quello che qui chiamano il «lavoro sporco». Inutile parlare di sicurezza sul lavoro. Se chiedi un paio di guanti o un casco ti ridono in faccia: «Qui si lavora così … lavora piano piano». Un altro operaio spiega che se ci facciamo male o sbagliamo a fare qualcosa è meglio che ce ne andiamo subito perché il capocantiere nemmeno ci pagherà. Ma l’infortunio è il minimo che può capitare. In casi peggiori nessuno dovrà mai sapere come e cosa è successo. Insomma, dei fantasmi. Inesistenti anche per le statistiche che non li contemplano neppure alla voce «morti sul lavoro». Tragica realtà quotidiana nell'Italia che produce e lavora senza regole e diritti.
Antonio Crispino
VIDEO QUI: 
 http://www.corriere.it/cronache/11_aprile_28/lavoro-sporco-nero-operai-diritti-crispino_b589d4fe-7194-11e0-9f4e-c2e6495f1ddd.shtml

venerdì 29 aprile 2011

Copil de migrant - un bilanț sociologic.„Copiii au nevoie de suport psihologic, de specialişti profesionişti, de un serviciu de profesionişti”.

Copiii lăsaţi în ţară de gastarbaiterii moldoveni stabilesc mai greu relaţii cu semenii lor şi de obicei au o situaţie şcolară mai proastă. Sînt cîteva concluzii prezentate azi de un grup de experţi de la catedra de sociologie a Universităţii de Stat care au realizat, împreună cu Ministerul Muncii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, primul studiu în Moldova despre nevoile copiilor cu părinţii plecaţi peste hotare. Relatează Lucia Diaconu.

Cercetarea sociologică arată că minorii rămaşi în grija rudelor sau a unui părinte sînt mai vulnerabili decît cei de aceeaşi vîrstă care îşi au părinţii alături. Experţii vorbesc despre lipsa de afecţiune care determină carenţe în dezvoltarea personalităţii, şi ca urmare o integrare socială mai dificilă. Dar şi despre efectele pe care migraţia le are asupra sănătăţii şi educaţiei copiilor.
Din cauză că nu sînt supravegheaţi de părinţi, copiii nu se alimentează corect şi o parte suferă chiar de malnutriţie. Iar responsabilităţile noi, cum ar fi grija pentru fraţii mai mici, şi neînţelegerea din partea semenilor şi a profesorilor le afectează acestor copii reuşita şcolară, unii fiind la un pas de a abandona şcoala.

Ceea ce nu poate fi însă măsurat imediat dar anticipat de sociologi este riscul ca aceşti copii la maturitate să copieze modelul familiei în care cresc acum. Temerea a fost expusă azi de coordonatoarea studiului Diana Cheianu-Andrei: „În rezultat avem şi un model pe care ei îl interiorizează despre familie, model care va fi perpetuat, pentru că ceea ce vede copilul actual aceea va face în continuare, iar modelul actual este cu lipsa dragostei părinteşti, lipsa afectivităţii, deprivarea emoţională.”
Deşi experţii se feresc să generalizeze situaţia copiilor cu părinţi migranţi, printre problemele cu care aceştia se confruntă sînt scoase în evidenţă conflictele dese, exploatarea prin muncă şi abuzul psihic, fizic şi sexual. Dar, în acelaşi timp, studiul constată absenţa serviciilor psihologice de calitate şi accesibile pentru toţi copiii. Valentina Priţcan, unul din autori: „Copiii au nevoie de suport psihologic, copiii au nevoie de specialişti profesionişti, nu pur şi simplu existenţa unui serviciu, dar a unui serviciu de profesionişti, chiar putem să zicem de specializare înaltă, care ar fi constituit de persoane apte de-a face faţă solicitărilor acestor copii care sînt absolut diferiţi de cei de ieri.”

Prezenţa psihologilor calificaţi în toate şcolile din republică este recomandarea principală a experţilor. Studiul mai arată că ar fi nevoie de-ai responsabiliza oficial pe cei care şi-au asumat îngrijirea acestor copii, prin instituirea obligatorie a tutelei pentru minorii lăsaţi în ţară de migranţi. Ceea ce ar diminua însă dimensiunile problemei semnificativ ar fi ca cei plecaţi să poată să revină după o perioadă acasă, păstrîndu-şi posibilitatea de-a munci în ţara de destinaţie. Experţii folosesc termenul de migraţie temporară şi circulară.
O statistică oficială a copiilor cu părinţi plecaţi peste hotare nu există, dar autorii studiului estimează că ar fi vorba despre aproximativ 150 000 de copii. În timp ce date neoficiale arată că peste hotarele ţării muncesc aproximativ 1 mln de moldoveni, în 2010 numărul acestora fiind în creştere faţă de anul precedent cu 16 000.
  Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II .

giovedì 28 aprile 2011

Colf: nuovi contributi 2011 .

Contributi Inps più cari per colf e badanti.

Va subito detto che le nuove fasce di retribuzioni sono aumentate del  1,6 per cento. Ma vediamo più nei dettagli come bisogna regolarsi in vista della prima scadenza, quella dell’11 aprile prossimo, entro la quale vanno versati i  contributi per  il trimestre gennaio-marzo 2011.

Quanto si paga
Come si può vedere dalla tabella,  i livelli di contribuzione sono quattro. I primi tre sono agganciati alla retribuzione effettiva oraria, che ai fini contributivi comprende la quota per la tredicesima e quella per le indennità di vitto e alloggio per le colf che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti. Tale indennità quest’anno è pari a 5,02 euro al giorno, di cui 1,75 per ogni pasto e 1,52 per il pernottamento. Il quarto livello di contribuzione – nettamente più basso - prescinde dalla retribuzione oraria e si riferisce alle colf che lavorano presso una stessa famiglia per almeno 25 ore alla settimana. Tra le 24 e le 25 ore settimanali c’è un salto notevole. Basta un’ora di lavoro in più per far scattare la tariffa ridotta che permette alla famiglia di risparmiare circa il 30 per cento sul costo dei contributi.

I benefici fiscali
Il fisco permette  al capofamiglia di scaricare dal reddito imponibile annuo  i contributi versati all’Inps, fino ad un massimo di 1.549,37 euro. La quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro. Dall’importo pagato va quindi detratta la quota a carico della lavoratrice. Va aggiunto, poi, che con la legge finanziaria del 2005 al bonus sui contributi previdenziali se n’è aggiunto un altro per chi, non essendo autosufficiente, deve pagare persone addette alla sua assistenza personale.In pratica si può detrarre una parte dello stipendio corrisposto alla badante per un importo massimo di 2.100 euro. Della detrazione possono usufruire coloro che hanno redditi non superiori a 40 mila euro. E’ necessario però  farsi rilasciare dalla lavoratrice una ricevuta circostanziata dalla quale risultino le generalità, la somma pagata e i codici fiscali sia della lavoratrice, sia del datore di lavoro e sia della persona assistita se diversa dal datore di lavoro.

Come si versa
Il pagamento va effettuato utilizzando i  bollettini di conto corrente postale,  predisposti dall’Inps per il versamento . La somma da versare va arrotondata al centesimo di euro. Per garantirsi la copertura pensionistica per l’intero anno la colf deve lavorare almeno 24 ore alla settimana. Se le ore lavorate sono inferiori, l’Inps accredita un periodo proporzionalmente inferiore e i tempi per maturare la pensione inevitabilmente si allungano.
La soglia minima delle 24 ore può essere raggiunta anche lavorando presso più famiglie, come del resto accade nella maggior parte dei casi.


CONCORSO FOTOGRAFICO
 
Vi ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni per spedire via mail le fotografie del concorso ESPRESSO FOTOGRAFICO, organizzato dalle Acli e dal Centro Oratori Bresciano. Il concorso (aperto a tutti i bresciani con più di 14 anni) cerca un'immagine che racconti l'Italia e gli italiani di oggi. 

Mentre bevono un caffe, mangiano, giocano o camminano...
Insomma un’immagine che ben rappresenti l’Italia o gli italiani di oggi, un’immagine da copertina!
Fermate i pensieri, aprite gli occhi, mettete a fuoco, scattate e inviate.
Potete scattare sia con una macchina digitale costosa, sia con un cellulare a poco prezzo...
per noi non conta l’hardware ma la creatività, l’intuizione, il saper cogliere l’attimo.
Il concorso è gratuito e riservato ai residenti di Brescia e provincia con più di 14 anni.
Le opere (massimo 3 per partecipante) devono essere inviate a concorso@italianisidiventa.it entro il 30 aprile 2011.
Il primo classificato vincerà 300 euro, il secondo 200 euro e il terzo un premio di 100 euro.

Informazioni su www.italianisidiventa.it.
Reprezentanţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova lansează un concurs pentru cea mai buna acţiune de promovare şi protecţie a drepturilor omului.  Aflat la cea de-a 7-ea ediţie, concursul are drept scop evidenţierea şi premierea celor mai valoroase iniţiative şi acţiuni de apărare şi promovare a drepturilor omului de către ONG-uri şi mass-media.
Concursul se va desfăşura în bază de nominalizări, publicul fiind încurajat să nominalizeze organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, instituţii media etc., care au realizat contribuţii recente şi autentice de promovare a drepturilor omului în Republica Moldova.
Dosarele nominalizate, obţinute în urma procesului de consultări publice, precum şi în urma analizei altor materiale  disponibile, bazate şi pe cercetări independente, vor fi jurizate de o echipă de experţi în domeniul ONG-lor şi mass-media şi de un Consiliu independent, format din reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, experţi independenţi, etc.
Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, organizată anual la 10 decembrie, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.
Drepturile omului sunt una dintre priorităţile majore ale ONU în Moldova, constituind  o parte integră a programelor sale de dezvoltare şi elaborare a politicilor.  Proiectele importante în domeniul drepturilor omului includ combaterea torturii, eliminarea violenţei domestice, promovarea drepturilor migranţilor, refugiaţilor şi apatrizilor, integrarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu disabilităţi, celor care trăiesc cu HIV/SIDA, grupurilor minoritare excluse precum rromii  şi  a altor persoane sau comunităţi marginalizate.
Regulamentul concursului este accesibil pe pagina web: www.un.md
Pentru contact: Ludmila Tiganu, Specialist în comunicare, tel. 269 112, e-mail: ludmila.tiganu@undp.org 
Termenul limită de depunere a nominalizărilor este 31 august 2011.
„Absenţa părinţilor lipseşte copilul de ataşamentul, afecţiunea, ajutorul şi îndrumarea atât de necesară la această etapă, creează dificultăţi în stabilirea contactelor sociale, formând o imagine difuză a familiei”, se menţionează într-un studiu elaborat de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, OIM şi UNFPA. 

Este vorba de studiul „Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor familiei plecaţi peste hotare”.
Cercetarea scoate în evidenţă un şir de probleme cu care se confruntă copiii cum ar fi:  lipsa de înţelegere, conflicte, exploatare prin muncă, abuz fizic, psihic, sexual, etc.
Potrivit studiului, migraţia copiilor, în cazul vârstnicilor, condiţionează trăirea de către cei din urmă, a unei game diverse de emoţii, sentimente şi stări afective axate pe situaţia singurătăţii şi neajutorării. Cu toate acestea, vârstnicii care au în îngrijire nepoţi, conştientizează responsabilitatea autoasumată în legătură cu creşterea şi educaţia acestora şi recunosc că situaţia respectivă îi bucură şi le asigură compensarea sentimentului de singurătate.
Rezultatele studiului vor fi utilizate de autorităţi la eliminarea efectelor negative ale migraţiei prin aplicarea unor măsuri de protecţie a copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie.
Potrivit unor date, până la un milion de moldoveni s-ar afla peste hotare.
Autor: HotNews
Sursa: mmpsf.gov.md

martedì 26 aprile 2011

Migrazioni/Pregiudizi.

Giovedì 28 aprile presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Aula Pentagono), in piazzale Aldo Moro 7, si terrà un ciclo di seminari sul tema Migrazioni/Pregiudizi per far conoscere i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del Progetto Migrazioni del CNR.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Aula Pentagono)
piazzale Aldo Moro, 7
tel. 06/86320527 - fax 06/49917215
http://www.iliesi.cnr.it/
 -------------------------------- 

La masseria delle allodole.


Giovedì 28 aprile alle ore 18,30 presso la Biblioteca Rispoli, in p.zza Grazioli 4 (Sala mediateca), in occasione del 96° anniversario del Genocidio degli Armeni, verrà proiettato il film  


La masseria delle allodole dei fratelli Taviani, tratto dall'omonimo libro della scrittrice italiana di origine armena Antonia Arslan. A seguire un dibattito sul libro-film.


Biblioteca Rispoli 

Sala mediateca
p.zza Grazioli, 4
tel 06 45460564; 06 45460561

 ---------------------------------

Venticinque anni dalla catastrofe di Chernobyl. Lezioni del passato per la sicurezza del futuro.

In occasione dell'anniversario dei 25 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, sabato 30 aprile dalle ore 10 alle ore 14, presso la Casa della Memoria e della Storia, in via di San Francesco di Sales 5, si terrà  il convegno Venticinque anni dalla catastrofe di Chernobyl. Lezioni del passato per la sicurezza del futuro, organizzato con la collaborazione dell'Ambasciata d'Ucraina. Nell'ambito dell'evento verranno presentati i risultati delle ricerche degli alunni della Scuola ucraina di sabato on line Prestigio e verranno proiettati alcuni documentari a cura dell’Associazione Donne Lavoratrici Ucraine in Italia.
Interverranno:
On. Tetyana Kuzyk, Consigliera Assembleare Aggiunta per il Continente Europa
S.E. Heorhii Chernavskiy, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Ucraina nella Repubblica Italiana
On. Federico Rocca, Delegato per i Rapporti con le Istituzioni Europee
Dionisio Lachovicz, Visitatore Apostolico per i greco- cattolici ucraini in Italia e Spagna

Casa della Memoria e della Storia (Sala Multimediale)
Via di San Francesco di Sales, 5 
 -----------------------------------

Casa & famiglia. Storie immaginarie di vere badanti .

Estrella di Ugo Sestieri (ed. Gorée, 2011)
sarà presente l’autore

Estrella e Giuseppe: storie parallele di migranti nell’Italia di oggi e nell’Uruguay del secolo scorso.

ORE 20.30
CENA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI ITALIANO DI INSENSINVERSO
ORE 21.30
Bada-mi
Spettacolo teatrale della Compagnia Anemofilia
Vincitore del premio Borrello 2010, liberamente ispirato a 4 storie vere, Bada-mi affronta il tema dei ricatti e dei soprusi cui sono sottoposte le ’badanti‘.
Officine culturali InsensInverso
via Vaiano, 7 (Magliana)
www.insensinverso.org
 COME ARRIVARE:
Bus 780, 775, 128, 781
trenino FM1 stazione Villa Bonelli
  -------------------------------

Capodanno Bengalese - Boishakhi Mela 1418.

Il 14 aprile, secondo il calendario del Bengala, inizia il Nuovo anno 1418. E’ tradizione in Bengala festeggiare l’arrivo dell'anno nuovo durante il primo mese Boishak con iniziative culturali, sportive e ricreative. A Roma la comunità bengalese, ha mantenuto la propria identità culturale rispettando questa annuale celebrazione, conosciuta come Boishakhi Mela (Festa del Boishak).
Come negli anni precedenti,anche quest'anno la Comunità bengalese in collaborazione con il Comitato Immigrati in Italia intende far apparire questa manifestazione come una festa multietnica, coinvolgendo anche le altre comunità presenti a Roma. La festa vera e propria del Boishaki Mela inizierà il 22 Aprile e avrà fine il 1 Maggio 2011 tutti giorni dalle ore 16 alle 24 presso il Parco Di Centocelle, (Ex Areoporto). I 19 giorni di manifestazione saranno divisi in due parti: dal 13 al 22 Aprile si festeggerà il capodanno bengalese con “Boishakhi Mela” e dal 23 Aprile al 1 Maggio 2011 si terrà la “Festa Multi Colore” (Sono aperte iscrizioni dei gruppi che vogliono partecipare “Festa Multi Colore”).
Parco Di Centocelle (Ex Areoporto)
Via Casilina (incrocio con Via Palmiro Togliatti).

L'"esercito" dell'assistenza. 

Più di 5 mila a Parma

Roberta Vinci
Sono 6187 i collaboratori domestici stranieri iscritti all’Inps di Parma.
Un dato (il più aggiornato, ma riferito al 2008), in continua crescita, che ancora non può essere definito in maniera precisa. Basti pensare che, solo alla Cisl, nel 2009, sono state presentate 500 domande di iscrizione all’Inps in più rispetto all’anno precedente, mentre altre 300 si sono aggiunte nel 2010.
Soprattutto donne, perlopiù straniere, provenienti dall’Europa dell’Est. Colf e badanti: sono questi i mestieri più diffusi della categoria. Un fenomeno che negli ultimi anni ha preso piede anche nella nostra città. «Queste donne svolgono un ruolo sociale importante - spiega Maurizio Vescovi, medico e responsabile per Parma del progetto Italian Study on depression -, hanno permesso di attuare la cura domiciliare della persona e sono una grande forza lavoro».
C'è poi un altro dato interessante. Nel 2010, sono stati instaurati 3627 nuovi rapporti lavorativi; l’anno precedente 5660, numero maggiore per l’emersione (legge sulla regolarizzazione, ndr). Dati significativi che ricalcano la dimensione ormai multiculturale della nostra città. Abbandonano il loro Paese per trovare un impiego in Italia. Si allontanano dai loro figli quando sono bambini o adolescenti, per ritrovarli, dopo anni, trasformati in uomini e donne.
«Tanti pensano che sia facile venire a vivere qui - spiega Diana (nome di fantasia, ndr), moldava, da 9 anni a Parma -, ma siamo sole e alcune di noi affrontano un viaggio spaventoso». Il «trasloco» non per tutte è uguale. Le più «fortunate» sono le romene, che possono viaggiare nella legalità, in quanto cittadine europee. Tre giorni di autobus per 80 euro di spesa. Una sosta ogni 4 ore, giusto per andare al bagno e darsi una rinfrescata. E un visto «più semplice» da ottenere. Per moldave e ucraine la difficoltà è maggiore.
Una volta raggiunta in autobus l’Ungheria, dopo 4 giorni di viaggio, devono trovare il modo di procurarsi il visto. La soluzione? Pagarlo a caro prezzo. «Ho dato 2 mila e 400 euro a un "tipo" dell’ambasciata, o almeno così mi ha detto - dice Diana -, e dopo poco, ho avuto il visto per venire 30 giorni in Italia». Trenta giorni per trovare un posto in cui dormire e un lavoro. Sole, in un paese sconosciuto, senza capire una parola di italiano. «Tra straniere ci riconosciamo, se sentiamo parlare la nostra lingua cerchiamo di fare amicizia - aggiunge Catrina, moldava, da 5 anni a Parma -, eppure, anche tra di noi, ci sono donne molto furbe». Consapevoli delle difficoltà iniziali, le «furbe» ne approfittano. Trovano posti di lavoro e, invece di suggerirli alle loro conterranee, glieli «vendono». 500, 600 euro, dipende. Un business perfetto. Ma solo per chi «vende».
http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/1/84485/Lesercito_dellassistenza_Pi%C3%B9_di_5_mila_a_Parma.html

sabato 23 aprile 2011

Russia: “rivoluzione” per le politica di immigrazione. Abolite le quote ed i permessi di soggiorno temporanei.
 
Allo studio misure per attrarre lavoratori qualificati con un sistema di “ingressi a punti”.

La Russia, secondo Paese al mondo per numero di immigrati dopo gli Usa, potrebbe andare controcorrente abolendo le quote e il permesso di soggiorno provvisorio.
Le due proposte, definite “rivoluzionarie” dalla stampa, sono state presentate da Konstantin Romodanovski, capo del servizio federale russo per l’immigrazione, nella sua bozza per la politica statale in materia dal 2012 al 2025. Una svolta che appare necessaria per attrarre nuovi migranti e salvare un Paese a corto di manodopera qualificata e in continuo calo demografico. Ma che ribalta completamente la filosofia seguita finora dal Paese, dove l’immigrazione, in gran parte dal Caucaso e dall’Asia centrale, è vista spesso negativamente, alimentando nazionalismo, xenofobia, razzismo, discriminazioni, nonostante la ferma condannata della leadership preoccupata di preservare l’unità interetnica e religiosa.
La proposta suggerisce di adottare un sistema a punti, utilizzando come criteri la padronanza della lingua, il grado di istruzione professionale e la soluzione abitativa.
(Fonte: Ansa)

giovedì 21 aprile 2011


Comunicato stampa evento: 

Padiglione Repubblica di Moldova.

Dal sabato 04 giugno 2011
al domenica 27 novembre 2011

Gli artisti correlati Group Moë, Nicoleta Stati, Valeria Duca
Curatori Oxana Maleeva

Valeria Duca
Commissario: Darii Denis
Commissario aggiunto: Plesco Natalia
Sede: Galleria d'Arte III Millennio, San Marco 1047

*
Cognition
Nicoleta Stati

Commissario: Darii Denis
Commissario aggiunto: Plesco Natalia
Sede: Galleria d'Arte III Millennio, San Marco 1047

*
Transnistria
Group Moë (Aliona Kosonova, Igor Avramenko, Mark Verlan)

Commissario: Darii Denis
Commissario aggiunto: Plesco Natalia
Curatore: Oxana Maleeva

Sede: Antico Squero San Trovaso, Dorsoduro 1097
Informazioni Tel +39 041 5218711
| aav@labiennale.org |
http://www.labiennale.org/it/

Nuovo canale on line per richiedere l’assegno per il nucleo familiare.

L’Inps fornisce nuove istruzioni per chi richiede on line l'assegno per il nucleo familiare contestualmente alle domande di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o di mobilità ordinaria.
Il tutto è contenuto nella circolare n. 66 del 12 aprile 2011.  Il cittadino che presenta direttamente sul sito dell'Inps la domanda di queste indennità e che nella sezione “Compilazione Domanda” richiede anche l’assegno per il nucleo familiare, può inserire con un semplice click anche gli elementi necessari per il calcolo dell’assegno, che in questo caso verrà erogato insieme alle indennità.
Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie alla compilazione della richiesta dell'assegno utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto.
In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potrà intervenire per la loro correzione.
I dati richiesti sono:
  • Redditi conseguiti dal lavoratore e dai componenti il nucleo familiare
  • Dati relativi ai componenti il nucleo familiare
Per informazioni
Inps
 -------------------------------------------------
Proiect "Nirva.
www.retenirva.it

Această sesiune are scopul de a informa pe cei care lucrează în diferite capacitati cu migranţi, şi non-aderente la Internet, posibilităţile oferite de respectivele măsuri şi proiecte în Italia, care sa autorii, sau cei care promovează punerea lor în aplicare, cum ar fi internetul şi Nirva Campania naţională de informare "Înapoi la început", lansat recent, cu desfăşurarea de un kit de informaţii dedicate migranţilor înşişi (broşuri şi postere, spoturi radio şi video, şi un site multilingv - www.ritornare.eu
        -------------------------------------------------------

  Un sostegno per i migranti che vogliono ritornare nel loro Paese.

 In Liguria, la Rete è guidata dal Comune di Genova, che svolge il ruolo di "Antenna regionale della Rete NIRVA” con il sostegno della Regione Liguria, della Federazione Aiccre Liguria e delle altre realtà aderenti sul territorio, il cui elenco è visionabile sul sito di progetto www.retenirva.it

Questa sessione ha l’obiettivo di informare chi a vario titolo opera con i migranti, aderenti e non alla Rete, sulle opportunità offerte dalla misura e sui progetti che in Italia la attuano o quelli che ne favoriscono la realizzazione, come la Rete Nirva e la campagna informativa nazionale “Ritornare per ricominciare” avviata recentemente con la diffusione di un kit informativo dedicato ai migranti stessi (depliant e locandine, spot radio e video e un sito plurilingue – www.ritornare.eu

Întoarcerea fiilor risipitori via București.

Coșmarul prin care trec gastarbeiterii moldoveni în căutarea unor modalități de transport mai ieftine cînd vin în vacanță în Moldova.

Venirea acasă în vacanţă pentru unii din moldovenii plecaţi la muncă peste hotarele ţării este curată aventură. Ca să economisească pe biletele de zbor, chiar şi cei stabiliţi la distanţe mai mari urcă la autobuz, cu toate că-şi vor irosi zile bune din concediu. Sau vin cu propriul automobil, aşa cum au făcut anul trecut Valeriu Ticu şi familia sa stabiliţi în Portugalia, la aproximativ 5000 de km de Moldova. Economisind cam 1500 de euro.

Valeriu Ticu: „De cîte ori am plecat vara acasă am ajuns la 600 de euro pentru o persoană dus-întors. Şi iată noi sîntem 4 membri ai familiei şi vă daţi seama că este costisitor. Cu toate că sîntem în Europa, dar sînt cheltuieli pe care le suportăm zi de zi şi atunci mulţi refuză să meargă acasă să zicem aşa pentru a-şi rezolva situaţia aici. Merg o dată în doi ani, o dată în trei ani. Cunosc moldoveni care deja nu au fost cinci ani acasă. Sînt promoţii unde putem pleca din Portugalia în Italia cu 40 de euro. De ce n-ar fi aşa şi acasă? Bine, eu nu vorbesc de 40 de euro, dar un preţ mai accesibil şi nouă.”

Altora le este mai la îndemînă să zboare la Bucureşti, ca să evite preţul mare pentru o călătorie cu avionul direct la Chişinău. Şi tot aşa să se întoarcă după ce vacanţa va fi luat sfîrşit. Ion Ciobanu stabilit în Franţa a încercat să mă convingă că oricîte incoveniente ar avea, această modalitate de-a ajunge acasă e cea mai populară printre moldoveni, pentru că ai putea economisi uneori chiar mai mult de jumătate de preţ, cu o condiţie însă: „Am venit şi cu o sută (de euro) într-o perioadă chiar, dus-întors. Pînă la Bucureşti şi de acolo cu autocarul pînă la Chişinău. Trebuie să fii în top cu tehnologiile. Totul se petrece pe internet, trebuie să ai cont bancar, trebuie să te descurci cum să rezervezi un bilet, că aşa m-au mai rugat pe mine alţii să le rezerv. Dar nu toţi dispun de un cont bancar, nu toţi se descurcă să rezerveze on-line că-i trei-patru etape totuşi şi uneori e o problemă informatică, adică ceva nu-i bine. ”
„Una e să treci vama în România şi alta e masacrul moral să treci vama prin Transnistria”
De această oportunitate se pot bucura însă nu toţi moldovenii, ci doar acei care deţin paşapoarte româneşti, sau au vize pentru ţara vecină. Dacă nu, ca să ia un avion mai ieftin, moldovenii sînt nevoiţi să facă un drum pînă la Kiev sau Odesa. Cu Aliona care a călătorit în mai multe ţări am vorbit recent la Chişinău, după ce s-a întors din Grecia:

„Una e să treci vama în România şi alta e groază ca să treci vama prin Transnistria. Acolo-i masacru la propriu, masacru moral ceea ce fac vameşii din Transnistria şi mai ales dacă ştiu că pleci peste hotare. Cu orice preţ te scot, pentru că ei văd viza şi atunci te scot din autobuz şi atunci se încep persecuţiile la propriu: unde te duci, da ce să faci, da de ce te duci. Deci asta-i o modalitate de-a face bani pentru cei din Transnistria. ”

În Italia au permis de şedere 105 000 de moldoveni, mulţi dintre care ar lua avionul de cel puţin două ori pe an dacă companiile low cost, cele care operează cu preţuri mici, ar fi lăsate să intre şi pe piaţa din Moldova, spune Tatiana Nogailîc, preşedinta unei asociaţii de moldoveni de la Roma.

Tatiana Nogailîc: „Ceea ce-i ruşinos cum se întîmplă că anume înainte de sărbători ridică preţurile. Nu-i logic, nu-i normal. Noi cînd venim acasă doar lăsăm bani în ţară. De ce nu se gîndesc ei la noi deloc? Ca să ne faciliteze ca să venim mai des acasă, să-şi vadă mamele copiii. Am atrage investiţii, pentru că eu lucrez cu oameni de afaceri, aici în Italia, ei acuma cînd au văzut că vor să vină, noi în mai venim acasă cu trei oameni de afaceri, cînd au văzut cît costă biletele au zis că vor să închidă tot la Moldova şi să lase baltă.”

Argumentele invocate de funcţionari sînt mai puţin înţelese de moldovenii cu care am discutat. Ei consideră că au dreptul ca şi cetăţenii altor state vecine să poată zbura la preţuri rezonabile de la ei de acasă, fără să caute căi ocolitoare pentru a economisi.
http://www.europalibera.org/content/article/3557753.html
Boala lui Ulise îi afectează pe cei aflaţi departe de casă, mai ales în perioada sărbătorilor.
 
Aproximativ 800.000 de persoane din Spania, în totalitate imigranţi, suferă de stres cronic şi multiplu, maladie denumită sindromul lui Ulise sau al imigrantului fără acte.
Una dintre cele mai frecvente boli de care suferă românii din Spania este sindromul Ulise. Principala cauză o reprezintă înstrăinarea de plaiurile natale şi lupta pentru supravieţuire într-o ţară în care imigranţii trebuie să se acomodeze rapid cu obiceiurile, clima şi limba ţării de adopţie.
Se estimează că aproximativ 800.000 de imigranţi care trăiesc în Spania suferă de acest sindrom, dintre aceştia 600.000 neavând drept de muncă. Boala apare în primii doi ani de la emigrare Medicii secţiei psihologie a Spitalului Provincial din Castellon au sesizat că majoritatea pacienţilor care prezintă aceste simptome sunt de cetăţenie română.
"Portretul robot al persoanei care suferă de sindromul lui Ulise este: femeie între 35 şi 50 de ani, de cetăţenie română, care locuieşte în Spania de mai puţin de doi ani", ne-a spus Francisco Traves, şeful secţiei psihologie a spitalului din Castellon.
Echipa de medici a sesizat în ultimii trei ani o creştere a numărului persoanelor afectate de această boală. Astfel, s-a constatat că opt din zece români care s-au stabilit în Spania în ultimul an prezintă simptomele acestei boli. "De asemenea, numărul pacienţilor cu sindromul lui Ulise creşte în special în perioada sărbătorilor de iarnă, când se accentuează sentimentele de singurătate şi tristeţe", completează Francisco Traves.
Afecţiunea este cauzată de stres
Sindromul a fost descoperit şi definit în 2004, de către medicul psihiatru Joseba Achotegui (foto), profesor universitar în Barcelona. "Pacienţii sunt persoane expuse unor situaţii-limită de stres, iar boala are trei factori care acţionează simultan: singurătatea datorată îndepărtării de casă şi familie, sentimentul de eşec profesional, deoarece fără acte este foarte dificil de găsit un serviciu, şi lupta de zi cu zi pentru supravieţuire", a declarat pentru "Adevărul" Joseba Achotegui.
"Boala se manifestă prin stări depresive, anxietate şi, uneori, chiar tentative de sinucid, cele mai expuse la această boală fiind femeile", completează Achotegui.
Ce spune legenda
Mitul lui Ulysse (numele roman al eroului grec Odiseu) traversează secolele, găsind ecouri chiar în referinţele culturale ale celor care n-au citit niciodată povestea aventurilor sale de-a lungul sinuosului drum dintre distrusa Troie şi Ithaca natală.
Iubit de zei, care se întâmplă să nu-i ierte chiar întotdeauna lipsa de obedienţă, eroul trece printr-o seamă de experienţe pe care le putem numi iniţiatice, înfruntând furia valurilor lui Poseidon, pericolul întâlnirii cu ciclopul canibal, farmecele nimfei Circe şi, mai ales, cântecul fatal al sirenelor.
Deşi avertizat, Odiseu ţine cu tot dinadinsul să le asculte. Îşi protezează vâslaşii, astupându-le urechile cu ceară, se leagă de catarg ca să nu poată sări în apă. La chemarea lor, uită tot, dorinţa de a ajunge acasă, de a o regăsi pe soţia sa, Penelopa, de a-şi regăsi fiul după aproape 20 de ani de absenţă. Din fericire, corabia se îndepărtează, iar Odiseu se regăseşte.
Aici, în fascinaţia depăşind orice logică, fie ea intimă sau socială, psihologii şi psihiatrii au plasat "sindromul lui Ulise", cel vinovat pentru toate mirajele ce rătăcesc oamenii pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, terminată de cele mai multe ori, din fericire, cu dorinţa revenirii la propria matcă.
>> Maladia afectează mai ales femeile.
Francisco Traves,
Șeful Secţiei Psihologie a Spitalului Provincial din Castellon

martedì 19 aprile 2011

Stimati Membrii Asociatiilor Diasporelor Moldovenesti,

Prin acest mesaj dorim sa impartasim cu Dvoastra o serie de programe radio, realizate de catre Radio ONU despre fenomenul exodului de creiere, care a afectat Republica Moldova in ultimii decenii.

Programul relateaza despre proiectul OIM ce tine de revenirea temporara in Moldova a oamenilor de stiinta pentru realizarea sarcinilor pe termen scurt in institutii de cercetare si academice din Republica Moldova.

Multumim mult oamenilor de stiinte, care deja au facut parte de programul OIM si au revenit in Moldova pentru a impartasi experienta lor si a contribui, astfel, la dezvoltarea Moldovei !!!

Programul Radio poate fi audiat pe:


sau

Sursa. OIM din  R.MOLDOVA .

martedì 12 aprile 2011

XIV edizione del Mese Interculturale


Da sabato 16 aprile a sabato 7 maggio l'Istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea e l'Opera nazionale per le città dei ragazzi organizzano la XIV edizione del Mese Interculturale: Festa delle Culture. Conoscere  e farsi conoscere nella “Città” accogliente. Sono previsti convegni, spettacoli con musiche, percussioni, canti, danze popolari ed internazionali, danze moderne, presso gli impianti sportivi della Città dei Ragazzi.
Programma
Sabato 16 aprile ore 10:
nel Centro studi “Mons. Carroll-Abbing” , inaugurazione della Mostra “Acqua è vita” - equilibri d’ambiente e responsabilità dell’uomo, curata dalla L.VIA ong
A seguire: sfilata delle bandiere, animata dalla banda musicale
Esibizione del coro “Mille Colori” dell’Ass. “Gianni Rodari” onlus.

Dal 27 al 30 Aprile ore 9,30 presso il Centro Studi “Mons. Carroll-Abbing” : Convegno Internazionale Il modello ideale di vocation counselling, per ragazzi in stato di bisogno, privi di un valido supporto familiare, nell’ambito del PROGETTO EUROPEO “Leonardo da Vinci”,

Sabato 7 maggio ore 16:
Spettacolo con musiche, percussioni, canti, danze popolari ed internazionali, danze moderne, presso gli impianti sportivi della Città dei Ragazzi , con la partecipazione di :

Scuola di Musica “Arvalia”(musica popolare)
Coro Multi etnico e Orchestra Ritmico sinfonica Giovanile
Scuola di musica “Timba” (percussioni)
Scuola di musica “Lituus”
Gruppo di danza contemporanea “Discordanza”
El son de la Salsa (Caraibici)
Gruppo “Averroè” (suoni dal Magreb)
Danza orientale dell’ ass. “Musica che gira intorno”
“El Mirabras” (Flamenco)
Coro Gospel “Whitest” di Lorena Scaccia
“Ekalama art” (percussioni)
“Marymount” International School Rome
Circolo Culturale “Quattro Mori” - Ostia (danze popolari sarde)
Tommaso Carturan

Presenta Stefano Manenti

INGRESSO LIBERO

Per info : chiricopis@oncr.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. –  info@gioventuperdomani.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Largo Città dei Ragazzi, 1 –  Roma
Via della Pisana - Uscita n 32 del GRA
tel. 06 656651

giovedì 7 aprile 2011

Drama copiilor rămaşi fără părinţi: 
„Sufletul copilului nu-l poţi mângâia doar cu bani”.

Drama copiilor rămaşi fără părinţi: „Sufletul copilului nu-l poţi mângâia doar cu bani”
Moldovenii au împânzit lumea în căutarea unui trai mai bun. Potrivit unor estimări, numărul emigranţilor de muncă se situează în prezent între 400 şi 700 de mii de persoane. Alte surse vorbesc despre un număr de circa 1 mln. de moldoveni aflaţi peste hotare. Plecaţi în ţări străine, conaţionalii noştri au grijă nu doar de propriile familii, dar contribuie şi la consolidarea bugetului ţării. Însă, o dată cu numărul emigranţilor şi al remitenţelor, creşte proporţional şi numărul orfanilor sociali, copii care, în cel mai bun caz, îşi văd părinţii o dată pe an. Ochii trişti, chipul îngândurat şi haine de firmă. Aşa arată, de cele mai multe ori, copiii rămaşi singuri acasă.

Au maşină şi computer, dar nu au dragoste părintească

În raionul Călăraşi trăiesc 920 de copii care au un părinte plecat peste hotare şi circa 530 – cu ambii părinţi, conform datelor secţiei raionale de asistenţă socială.
Angela Popescu, asistentă socială în satul Vărzăreştii Noi, Călăraşi, susţine că peste 270 de persoane din sat sunt plecate la muncă peste hotare – în Rusia, Italia, Portugalia, Franţa etc. Vizităm des aceşti copii, spune Angela Popescu, ei sunt bine asiguraţi din punct de vedere financiar, dar sufletul omului nu-l poţi mângâia numai cu bani. Au cele mai performante telefoane mobile, calculatoare, poartă haine de firmă. Unii au şi maşină, cu care se plimbă numai prin sat, pentru că încă nu au permis de conducere. Dar tristeţea nu le mai dispare din ochi.

Angela Popescu povesteşte că aceşti copii îşi reţin cu greu lacrimile atunci când vorbesc de părinţi. Este şi cazul Lenuţei, o fetiţă din satul Sipoteni, raionul Călăraşi. Ultima dată mama sa a fost pe acasă acum şase ani. A plecat să muncească în Italia când Lenuţa avea şase anişori. De atunci, la fiecare început de an şcolar, a mers la careul solemn însoţită de cineva din rude şi a privit cu invidie la copiii care veneau însoţiţi de părinţi. Nu i-a lipsit nimic în acest răstimp, cu o singură excepţie – dragostea de mamă. Lenuţa nu ştie ce înseamnă să discuţi cu mama şi să-i ceri un sfat atunci când ai o problemă la şcoală sau nu ştii cum să depăşeşti o situaţie mai delicată cu colegii.

Singuri acasă de trei ani de zile

Pentru doi fraţi, Ionel şi Petruţ, din raionul Rezina, iarna curentă e a treia la număr pe care o petrec singuri acasă, la propriu. Părinţii i-au lăsat în grija unei vecine şi au plecat în Rusia pe când cei doi copii aveau 8 şi, respectiv, 9 ani. De atunci, cei doi fraţi au fost nevoiţi să se descurce mai mult pe cont propriu, cu ajutorul vecinilor şi al asistentului social din localitate. Îşi încălzesc singuri casa, au grijă de gospodărie, aşa cum îi duce capul şi le ajunge putere, şi încearcă să fie în rând cu lumea. În tot acest răstimp, părinţii nu şi-au prea amintit de ei. Între timp, vecina care s-a angajat să-i îngrijească s-a îmbolnăvit şi o altă consăteancă a acceptat să le facă uneori de mâncare şi să le spele hainele.

Profesorii de la şcoala din sat ne-au spus că fraţii învaţă bine şi că, spre deosebire de alţi copii ajunşi în situaţii dificile, nu au abandonat studiile. Cel mai probabil, părinţii acestor doi copii vor fi lipsiţi de drepturile părinteşti atunci când vor reveni în sat, spune asistenta socială din localitate. Între timp, cei doi copii, maturizaţi înainte de vreme, îşi aşteaptă mama şi tata cu sufletul la gură. Au atâtea să le povestească. Şi, mai ales, să-i convingă să nu-i mai lase singuri acasă.

De dorul părinţilor, au încercat să-şi pună capăt zilelor

În oraşul Vulcăneşti, ca şi în alte localităţi, sute de oameni sunt plecaţi peste hotare. Cei mai mulţi localnici muncesc în Turcia, în acest sens factorul lingvistic fiind cel determinant.

Rămaşi acasă, cei mai mulţi copii spun că vor urma exemplul părinţilor lor de îndată ce vor absolvi şcoala. Exemplul părinţilor, care i-au lăsat acasă şi au plecat în căutarea unui rost mai bun, este greu de combătut pentru această categorie de copii. În acelaşi timp, copiii emigranţilor sunt foarte vulnerabili la stres şi la tot felul de pericole sociale, afirmă Nadejda Mocan, directoarea Centrului psihosocial din localitate. Drama prin care trec aceşti copii este greu de imaginat, astfel încât unii dintre ei nu reuşesc să depăşească trauma psihologică survenită o data cu despărţirea de părinţi. Centrul din Vulcăneşti a asistat până acum două cazuri de tentativă de suicid printre copiii ai căror părinţi au plecat peste hotare. A fost nevoie de mai multe sesiuni de consiliere psihologică, pentru ca ei să revină la normal şi să se reintegreze în societate şi în colectivul de copii, spune Nadejda Mocan.

Pentru că mama şi tata nu sunt aproape de copil când are nevoie, el nu este sigur de sine. Acest copil nu simte că acasă îl aşteaptă cineva care ţine la el şi care îl va întreba cum i-a trecut ziua. În lipsa ambilor părinţi, copilul găseşte cu greu o persoană de încredere, cu care să discute despre lucrurile care îl preocupă. El n-are cui să-şi împărtăşească emoţiile şi gândurile şi nu are cui să-i ceară un sfat atunci când întâmpină greutăţi, afirmă Nadejda Mocan.

Cine le poartă de grijă?

Responsabilitatea pentru soarta copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor (adică a copiilor în dificultate sau a celor în situaţie de risc) este „repartizată” între ministerele Protecţiei Sociale, Educaţiei, Afacerilor Interne, Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, în funcţie de problemele cu care se confruntă tânărul membru al societăţii noastre. La nivel local, de aceşti copii sunt responsabili nu doar asistenţii sociali, primarii, dar şi profesorii, medicii şi alţi specialişti.
 Însă fără un sistem eficient de monitorizare a situaţiei copiilor rămaşi singuri acasă, autorităţile se văd nevoite să privească la nişte cifre care sunt departe de realitate şi să intervină doar dacă abuzul a fost deja comis. Este şi cazul fetiţei de doi ani care a fost violată de concubinul femeii în grija căreia a lăsat-o mama sa când a plecat la muncă peste hotare. Doar după ce a avut loc monstruosul act de violenţă sexuală, autorităţile din sat au observat mizeria în care trăia copilul.

Cum reacţionează statul?

Răspunsul statului la fenomenul copiilor singuri acasă s-a materializat într-un plan de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească pentru anii 2010-2012. Acest document prevede modificarea cadrului legislativ în scopul responsabilizării părinţilor plecaţi peste hotare în vederea respectării drepturilor copiilor.
„Ne propunem să elaborăm o bază de date cu privire la copiii aflaţi în dificultate, care să includă şi copiii emigranţilor. Astfel, vom putea localiza fiecare dintre aceşti copii, vom şti care e situaţia lui, cu cine stă şi cu ce probleme se confruntă”, susţine Vadim Pistrinciuc, viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Pe de altă parte, autorităţile propun simplificarea procedurii de instituire a tutelei, astfel ca persoana în grija căreia este lăsat copilul să fie responsabilă prin lege de securitatea lui.

O decizie a Guvernului cu privire la cetăţenii care pleacă la muncă peste hotare în mod legal îi obliga pe aceştia să prezinte la punctele de trecere a frontierei un act referitor la perfectarea oficială a tutelei asupra copilului. Însă în secţiile raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei şi copilului am reuşit să aflăm că sunt înregistrate doar câteva astfel de cazuri pe raion. Ceilalţi concetăţeni pleacă în străinătate ilegal. Şi atunci cum îi obligăm pe cei care pleacă ilegal să aibă grijă de propriii copii?

Numărul orfanilor sociali, mai mare cu fiecare an

Potrivit datelor Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copiilor din Moldova, numărul copiilor rămaşi fără grija părinţilor este în continuă creştere. Astfel, dacă în 2006 existau 94 de mii de copii care aveau cel puţin un părinte plecat peste hotare, în 2009, numărul acestora a atins cifra de 135 de mii.

Natalia PORUBIN,
Centrul de Investigaţii Jurnalistice

Sondaj:

Biserica ar trebui sa plateasca impozite pentru veniturile din serviciile prestate.
Voteaza aici
: http://www.civic.md
 -----------------------------

A fost inaugurat Centrul de Apel pe linga Agentia pentru Ocupare a Fortei de Munca din municipiul Chisinau in parteneriat cu proiectul UE “Consolidarea capacitatii Moldovei de gestionare a pietei muncii si reintoarcere a migrantilor in cadrul parteneriatului de mobilitate cu UE”. Aici, fiecare moldovean, atit din Moldova cit si de peste hotare, poate afla informatia despre posibilitatile pietei muncii din Moldova.

Serviciile Centrului de Apel
Centrul de Apel Va poate oferi informatie despre:
- Procedura de inregistrare la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca
- Locurile de munca vacante inregistrate la agentiile de ocupare a fortei de munca
- Cursurile de formare profesionala
- Modalitati de cautare a unui loc de munca
- Cum pregatim un CV si ne prezentam la interviu
- Migratia legala in scop de munca
- Masuri de protectie sociala in caz de somaj
- Alta informatie despre piata muncii

Cum telefonati la Centrul de Apel
Pentru a beneficia de serviciile Centrului de Apel, persoanele din Moldova pot telefona la numarul: 0 8000 1000. Apelurile sunt gratuite si pot fi efectuate de la telefon fix sau mobil.
Din strainatate, Centrul de Apel poate fi apelat la numarul: + 373 22 838 414. Apelul este taxat.
De asemenea, exista posibilitatea de a expedia e-mailuri la urmatoarea adresa: centrulapel@anofm.md Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , iar operatorii va vor raspunde intr-un termen cit mai scurt.
Pentru cei de peste hotare se ofera posibilitatea de a expedia intrebarile sau telefona prin intermediul Skype-ului: Centrul-de-Apel-ANOFM

Confidentialitatea si securitatea datelor personale sunt asigurate de catre operatorii Centrului de Apel.
Programul de lucru al Centrului de Apel
Centrul de Apel este la dispozitia Dvs. de:
luni – vineri, orele 830 – 1530
Adresa Centrului de Apel:
Mun. Chisinau, Str. Mitropolit Varlaam 90
http://legal-in.eu
    ---------------------------------

Cu mare placere Va anunt ca la Reggio Emilia din 2006 activeaza asociatia ACMI: 
"Associazione di cittadini moldavi in Italia".

Italia,
Reggio Emilia
42124, via Lombardia, 20
cell. +39 328 809 1150;
e-mail:  acmi.italia@gmail.com

MARIAN PALII marcris@mail.ru

Suntem toti invitati din partea Lor  la Sarbatoarea : 
"FIERA CITTADINI del Mondo"     

 www.cittadinidelmondoexpo.it 

Segreteria organizzativa Cittadini del Mondo
BUSSOLAEVENTI
via Nuova, 2 - 40127 Bologna
tel. 051.501346 - fax 051.4200563
 www.cittadinidelmondoexpo.it

mercoledì 6 aprile 2011

L'italiano in biblioteca.

Per affiancare l’offerta delle Biblioteche rivolta ai cittadini stranieri residenti sul territorio romano, l’Ufficio Intercultura propone il progetto L’italiano in biblioteca: si tratta di laboratori di italiano gratuiti che prevedono, oltre all’insegnamento della lingua, anche una serie di percorsi paralleli fatti di proiezioni, visite guidate in biblioteca e in città, guida ai servizi per i cittadini offerti dal territorio.  
L’italiano in biblioteca nasce con lo scopo di integrare l’offerta formativa delle diverse associazioni e istituzioni che operano nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri a Roma: si rivolge infatti a gruppi particolarmente svantaggiati dal punto di vista dell’integrazione sociale e culturale, talvolta con maggiori problemi per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano, oppure a quelle fasce di popolazione che, per ragioni culturali, hanno minori possibilità di frequentare i normali corsi di italiano che i Centri Territoriali Permanenti e le associazioni offrono sul territorio romano. Alla fine del corso, gli studenti potranno sostenere presso la biblioteca l’Esame Celi, il certificato di conoscenza della lingua italiana dell’Università di Perugia.
Di seguito l'elenco delle Biblioteche in cui sono attivi i corsi di italiano per stranieri con i relativi orari.

I corsi:

Biblioteca Guglielmo Marconi (Municipio XV - Arvalia Portuense)
Via Gerolamo Cardano, 135
tel. 06 45460301 - 06 45460301    
Corso di italiano per donne (90 ore) Livello base (A1) e intermedio (A2)
Al termine del corso chi vorrà potrà sostenere in Biblioteca l’esame Celi (Certificato di conoscenza della lingua italiana) rilasciato dall’Università di Perugia
Orario:
Corso A1: mercoledì e venerdì 10.30-12.30
Corso A2: martedì e giovedì 10.30-12.30

Biblioteca Elsa Morante (Municipio XIII - Ostia Lido)
Via Adolfo Cozza, 7 (Ostia)
tel. 06 45460481 - 06 45460481  
Livello base (A1) e intermedio (A2) – 90 ore
Orario:
Corso A1: martedì e venerdì 11-13
Corso A2: giovedì 11-13

Biblioteca Penazzato (Municipio Roma VI - Collatino/Prenestino)
Via Dino Penazzato, 112
tel. 06 45460531 - 06 45460531    
Corso di italiano per cinesi (70 ore) Livello base (A1) e intermedio (A2)  (Le insegnanti sono tutte laureate in cinese)
Al termine del corso chi vorrà potrà sostenere in Biblioteca l’esame Celi (Certificato di conoscenza della lingua italiana) rilasciato dall’Università di Perugia
Orario:
Corso A1: lunedì e giovedì 12-13.30
Corso A2: lunedì e giovedì 13.30-15

Biblioteca Franco Basaglia (Municipio XIX - Primavalle)
Via Federico Borromeo, 67
tel. 06 45460371 - 06 45460371
Corso di livello base e intermedio 
Alla fine del corso, gli studenti potranno sostenere presso la biblioteca l’Esame Celi, il certificato di conoscenza della lingua italiana dell’Università di Perugia.
Orario:
Livello base: martedì e giovedì ore 17-19
Livello intermedio: martedì e giovedì ore 14.30-16.30

Biblioteca Borghesiana (Municipio VIII - Borghesiana)
Largo Monreale, snc
tel. 06 45460360/63/64
a cura delle associazioni Archè e DeDo
Orario:
mercoledì ore 17-19
giovedì dalle ore 15-17

Teatro Biblioteca Quarticciolo (Municipio Roma VII)
Via Castellaneta, 10
tel. 06 45460701
Orario:
Livello intermedio: martedì e giovedì ore 15-16.30

Bibliocaffè Letterario (Municipio XI - Ostiense)
via Ostiense, 95
tel. 06 45460710
Orario:
martedì ore 10.30-12.30
giovedì ore 15-17 

Biblioteca Cornelia (Municipio XVIII - Montespaccato)
via Cornelia, 45
tel. 06 45460417
Orario:
Livello base: mercoledì e venerdì ore 17-19

Per informazioni su tutti i corsi:
Ufficio Intercultura
Tel. 06 45430264-251

info@romamultietnica.it

L'associazionismo straniero promuove la salute: iniziative territoriali per la prevenzione HIV.


Martedì 12 aprile dalle ore 16 alle 20 presso il Caffè Letterario, Via Ostiense 95, si terrà la tavola rotonda L'associazionismo straniero promuove la salute: iniziative territoriali per la prevenzione HIV, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto PRISMA-2 Progetto di intervento per una Strategia Modulare AIDS: gli stranieri, promosso dall’OIM Italia.

Caffè Letterario
Via Ostiense, 95
www.italy.iom.int
SERVIZIO IMMIGRATI:
E’ un servizio di informazione, assistenza e orientamento rivolto ai cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro Paese. Presso lo Sportello, potrai richiedere il rinnovo dei titoli di soggiorno, avere informazioni sulla pratica di ricongiungimento familiare o conoscere le modalità di accesso ai servizi socio-sanitari presenti nel territorio.
>>segue
Nuovi importi per l’assegno al nucleo familiare e l’assegno di maternità erogati dai Comuni.

Con Circolare n. 56 del 23 marzo 2011, l’Inps ha comunicato gli importi, per l’anno 2011, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno mensile di maternità, erogati dai Comuni.
L'assegno per il nucleo familiare, erogato dai Comuni, corrisponde, nella misura intera, ad un importo pari a euro 131,87; per ottenerlo è necessario che il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, sia pari a euro 23.736,50. L’assegno mensile di maternità spettante in misura intera per nascite, affidamenti preadottivi, e adozioni senza affidamento, avvenuti nel corso dell’anno 2011, è pari a euro 316,25  per cinque mensilità; il valore Ise riferito ai nuclei familiari di 3 componenti, ammonta a euro 32.967,39.
www.inps.it

Copiii migranţilor – între disperare şi haine de firmă.

Îngânduraţi şi cu ochii trişti, dar cu haine de marcă. Aşa arată, de cele mai multe ori, copiii migranţilor. De câţiva ani, autorităţile prezintă o singură cifră care ar arăta câţi copii din Moldova au unul sau ambii părinţi plecaţi peste hotare – 100 de mii. Deşi este estimativă, aceasta nu reflectă totuşi realitatea. Specialiştii în domeniul drepturilor copilului spun că în realitate numărul acestor copii este cu mult mai mare.

Au maşină şi computer, dar nu au dragoste părintească
În raionul Călăraşi trăiesc 920 de copii care au un părinte plecat peste hotare şi circa 530 – ambii părinţi, conform datelor secţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
Din satul Vărzăreştii Noi, de exemplu, sunt plecate peste 270 de persoane, susţine asistenta socială din localitate, Angela Popescu. Majoritatea – în Rusia, Italia, Portugalia, Franţa. “Îi vizităm des, afirmă Angela Popescu, ei sunt bine întreţinuţi, au de toate, dar sufletul omului nu-l poţi mângâia numai cu bani. Acesti copii au cele mai performante telefoane mobile, calculatoare, poartă haine de firmă. Unii au şi maşină, cu care se plimbă numai prin sat, pentru că încă nu au permis de conducere. Dar tristeţea nu le mai dispare din ochi”.
Într-un alt sat din Călăraşi, Şipoteni, locuieşte o fetiţă care nu şi-a mai văzut mama de 6 ani. Lenuţa spune că mama ei a plecat să muncească în Italia pe când ea avea şase ani. De atunci, la fiecare început de an şcolar a mers la careul solemn însoţită de cineva dintre rude şi a privit cu jind la copiii care veneau însoţiţi de părinţi. Nu i-a lipsit nimic în acest răstimp, cu o singură excepţie – dragostea de mamă. Lenuţa nu stie ce inseamna sa discuti cu mama si sa-i ceri un sfat atunci când ai o problemă la şcoală sau nu ştii cum să depaşeşti o situaţie mai delicată cu colegii.

De trei ani, singuri acasă
Pentru doi fraţi, Ionel şi Petruţ, din raionul Rezina, iarna curentă este a treia pe care o petrec singuri acasă. Părinţii i-au lăsat în grija unei vecine şi au plecat în Rusia pe când ei aveau câte 8 şi 9 ani. De atunci, fraţii au fost nevoiţi să se descurce mai mult pe cont propriu, ajutaţi câte puţin de vecini şi de asistentul social din localitate. Iarna fac singuri focul în casă, au grijă de gospodărie, aşa cum îi duce capul şi le ajunge putere, şi încearcă să fie în rând cu lumea. De când au plecat, părinţii nu şi-au prea amintit de ei, iar vecina care s-a angajat să-i îngrijească s-a îmbolnăvit şi o altă consăteancă a acceptat să le facă uneori de mâncare şi să le spele hainele.
Profesorii de la şcoala ne-au spus că fraţii învaţă bine şi că, spre deosebire de alţi copii ajunşi în situaţii similare, nu au abandonat lecţiile. Cel mai probabil, părinţii lor vor fi decăzuţi din drepturile părinteşti atunci când vor reveni în sat, spune asistenta socială din localitate. Băieţii însă, maturizaţi înainte de vreme, îşi aşteaptă mama şi tata cu sufletul la gură. Vor să le povestească cum s-au descurcat fără ei şi să-i convingă să nu-i mai lase singuri.

De dorul părinţilor au încercat să-şi pună capăt zilelor
Şi din raionul Vulcăneşti sute de oameni sunt plecaţi peste hotare. Cei mai mulţi muncesc în Turcia. Copiii rămaşi acasă spun că vor urma exemplul părinţilor imediat ce vor absolvi şcoala generală. Modelul oferit astfel de părinţi este greu de combătut. Totuşi, copiii migranţilor sunt foarte vulnerabili la stres şi la pericolele sociale, spune Nadejda Mocan, directoarea Centrului psihosocial din orasul Vulcăneşti.
Centrul a asistat până acum doi minori care au încercat să se sinucidă în timp ce părinţii erau plecaţi peste hotare. “A fost nevoie de mai multe sesiuni de consiliere psihologică ca să-i readucem la normal şi să-i ajută să se reintegreze în societate şi în colectivul de copii”, mai spune Nadejda Mocan.
“În raionul Cahul am înregistrat cazuri în care părinţii plecaţi la muncă au uitat în general de copiii lor”, spune Elena Bacalu, specialist principal la Direcţia Asistenţă Socială din Cahul. „Sunt foarte mulţi copii abandonaţi de părinţii care au plecat peste hotare. Noi încercăm să-i căutăm. Pe unii reuşim să-i găsim, pe alţii nu. Avem cazuri când se întorc după o anumită perioadă şi depun declaraţii de refuz. Renunţă la copiii din Moldova, pentru că, de cele mai multe ori, au deja o nouă familie peste hotare”.

Cine le poarta de grija?
Responsabilitatea pentru copiii ramaşi fără supravegherea părinţilor (adică a copiilor în dificultate sau a celor in situatii de risc) este „repartizată” între ministerele Protecţiei Sociale, Educaţiei, Afacerilor Interne, Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări Sociale. La nivel local, de aceşti copii sunt responsabili nu doar asistenţii sociali, primarii, dar şi profesorii, medicii şi alţi specialişti.
Însă, fără un sistem eficient de „evidenţă“ a copiilor rămaşi singuri acasă, autorităţile se văd nevoite să privească nişte cifre care sunt departe de realitate şi să intervină doar dacă abuzul a fost deja comis.
“Situaţia copiilor migranţilor diferă foarte mult de la un caz la altul. Există şi copii bine asiguraţi material, cărora nu le lipseşte nimic, cu excepţia părinţilor, dar sunt şi copii care îndură foame şi frig, după ce părinţii au plecat şi nu au mai dat de veste de ani buni, susţine Diana Cheianu-Andrei, sefa Catedrei de sociologie în cadrul USM, care elaborează un concept de recensământ pentru OIM privind situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei. Problemele cu care se confruntă această categorie de copii sunt foarte diverse, de la abuzul fizic şi sexual, până la sarcini nedorite şi avorturi timpurii.
Cum reacţionează statul?
Răspunsul statului la fenomenul copiilor singuri acasă s-a materializat într-un plan de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească pentru anii 2010-2012. Acest document prevede modificarea cadrului legislativ în scopul responsabilizării părinţilor plecaţi peste hotare, astfel încât să fie protejate drepturile copiilor.
“Problema copiilor care au rămas fără ocrotire părintească este prioritară pentru Guvern şi pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei. Migraţia, sărăcia şi alte fenomene care au afectat familia în Republica Moldova a făcut să avem astăzi 100.000 de copii lăsaţi în voia sorţii, iar cadrul legislativ existent nu le asigură întdeauna o protecţie adecvată”, a declarat ministrul Muncii, Valentina Buliga, la o şedinţă a Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie, desfăşurat împreună cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
Potrivit ei, ministerul îşi propune să elaboreze o bază de date a copiilor aflaţi în dificultate, care să includă şi copiii migranţilor. Aceasta ar urma să ajute autorităţile să le cunoască situaţia şi să poată interveni în problemele lor. De asemenea, autorităţile propun simplificarea procedurii de instituire a tutelei, astfel că persoana în grija căreia este lăsat copilul să fie responsabilă prin lege de securitatea lui.

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, art. 3, Interesul Superior al Copiluuli: “Toate acţiunile care vizează copilul trebuie realizate în interesul superior al acestui. Statul trebuie să asigure protecţia şi îngrijirea necesare atunci când părinţii sau reprezentanţii săi legali nu o pot face”.
Copiii ale caror drepturi au fost încălcate sau părinţii acestora pot să se adreseze:
Avocatului copilului Tamara Plămădeală – Telefonul Copilului: 080011116
Centrului pentru Drepturile Copilului –  linia fierbinte: 930 222
Institutului pentru Drepturile Omului -   24 49 11
Centrului de Sănătate pentru tineri “Neovita” – 40 66 34; 46 37 28

O decizie a Guvernului în vigare în prezent îi obligă pe migranţii care pleacă legal la muncă să prezinte la punctele de trecere a frontierei un act prin care să facă dovadă că a delegat cuiva tutela asupra copilului. Însă, în secţiile raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei şi copilului am reuşit să aflăm că sunt înregistrate doar câteva astfel de cazuri în fiecare raion. Majoritatea moldovenilor pleacă în străinătate ilegal. În cazul lor această obligaţie nu poate fi aplicată.

Numărul orfanilor sociali – mai mare cu fiecare an
Potrivit datelor Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, numărul copiilor rămaşi fără grija părinţilor este în continuă creştere. Astfel, dacă în 2006 în evidenţe intrau 94 de mii de copii, la care cel puţin un părinte era plecat peste hotare, în 2009 numărul acestora a ajuns la 135 de mii.
Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei “Jurnaliştii pentru Drepturile Omului”, sustinuta de Ambasada SUA in Moldova
Natalia Porubin, Liliana Ursu
Centrul de Investigaţii Jurnalistice

martedì 5 aprile 2011

Protectia datelor cu caracter personal in Moldova.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova (http://www.mtic.gov.md), în colaborare cu Centrul de Training “CMB” (http://cmb.mdorganizeză în data de 7 Aprilie 2011, un atelier de lucru care va aborda subiectul“Protecţia datelor cu caracter personal în Republica Moldova”.
Atelierul dat are drept scop sensibilizarea participanţilor vis-à-vis de importanţa aspectelor cheie ce ţin de datele cu caracter personal în Republica Moldova: consimţămîntul şi informarea utilizatorului, dreptul utilizatorului şi cerinţele minime pentru securitatea datelor cu caracter personal.
Acest eveniment este organizat sub egida EuroDIG 2011 (http://www.eurodig.org/) – care este o platformă deschisă de dialog şi cooperare între diverşi actori de pe plan european cu privire la chestiuni legate de Guvernanţa Internetului. EuroDIG 2011 este la cea de-a patra ediţie şi anul acesta va avea loc la Belgrad, Serbia, în perioada 30-31 Mai 2011.
Agenda evenimentului din acest an al EuroDIG, va include ca şi în anii precedenţi, dezbateri asupra numeroaselor aspecte printre care: protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, educaţia digitală, criminalitatea informatică, securitate, cloud computing, înregistrarea de noi nume de domain generice, dezvoltarea de noi modele de business, politici europene referitoare la conţinut online, standarde globale privind protecţia vieţii private pe Internet, copiii online, principiul neutralităţii Internetului, etc..

lunedì 4 aprile 2011

Musei Vaticani .
Viale Vaticano - Tel 69883333

I musei Vaticani sono aperti tutti i giorni della settimana dalle 8,45 alle 13,45. Costo del bigliett e' di 10,00 euro ridotto 6,00 euro.
Dal 1 marzo al 30 Ottobre si entra dalle 8,45 alle 15,45 (chiusura alle 16,45), il sabato dalle 8,45 alle 13,45. Sono chiusi il 1 ed il 6 gennaio,11 febbraio, 19 marzo, i lunedi' dopo Pasqua, il 1 maggio,13 maggio, il 3 e 29 giugno,15 e 16 agosto,1 novembre,8 e 25 dicembre e tutte le festivita' religiose. 
 
L'ultima domenica del mese e' gratis !

sabato 2 aprile 2011

CAMPI ESTIVI IN MOLDAVIA
Como -  L'Associazione Bambini in Romania di don Gino Rigoldi , ricerca volontari per i suoi campi estivi di animazione finalizzati ad aiutare i bambini abbandonati negli istituti. «Il rifiuto crea discriminazione, il rispetto crea il rispetto» questa è la profonda convinzione di don Gino Rigoldi, presidente dell'associazione che ha già  portato più di 2.000 volontari italiani a incontrare i bambini romeni e che ora si appresta a portarne molti altri anche in Repubblica Moldova. L'associazione organizza gruppi di volontari con età  minima di 16 anni che desiderano mettere a disposizione parte delle loro vacanze per animare le giornate dei bambini ospiti negli orfanotrofi e nelle comunità  gestite dall'associazione. I campi sono suddivisi in quattro turni della durata di 15 giorni ciascuno, a partire da metà  giugno sino a metà  agosto e ogni volontario sarà  inserito all'interno di un gruppo guidato da un referente. Le iscrizioni si chiuderanno il 5 aprile. Gli interessati possono iscriversi e avere tutte le informazioni telefonando il lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30 alla sede di Como, via Musa 12, 031/300689, info.como@bambiniinromania.it..