DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

venerdì 28 marzo 2014INVITO ALL’INCONTRO “LA SALUTE, PRIMA DEL LAVORO” 
(ingresso libero e gratuito) 
6 aprile 2014 , ore 14.30-17.30 
Dr.ssa BOSI- Ginecologa, esperta per l’anemia, tumori e nascite. Dr. Spalluto –Ematologo. 
Sarà anche un’occasione nella quale condividere un piccolo buffet, ottenere materiale informativo, la “Guida dei Moldavi in Italia”- III edizione e vari opuscoli informativi per gli immigrati Moldavi. 
Via. Messala Corvino, 49. (Metro A - Lucio Sestio, 10 minuti da TERMINI), 
Ospite d’onore: I Segretario della Ambasciata Moldava in Italia, S.ra Nicoleta Bantea 
"AssoMoldave" , Tatiana Nogailic assomoldave@gmail.com , Tel: 3294754598 
 CAF “CR CAF DI G.SAVA” Galia Sava galiasava@hotmail.it Tel: 3881588870.

lunedì 24 marzo 2014SU FACEBOOK TUTTE LE RISPOSTE AI PROBLEMI DEI LAVORATORI STRANIERI
PUBBLICATE DA INPS LE NUOVE PAGINE IN ITALIANO E INGLESE DEDICATE AI MIGRANTI 

Come si ottiene il visto d’ingresso in Italia? Che tipo di permesso di soggiorno occorre per lavorare? Cosa serve per aprire un conto corrente bancario? Sono le prime domande che si pongono gli stranieri che si trasferiscono per lavoro nel nostro Paese. Le risposte - insieme ad approfondimenti, segnalazioni, suggerimenti - si trovano da oggi su “Inps per i lavoratori migranti”, la nuova pagina Facebook dell’istituto di previdenza dedicata agli stranieri che lavorano in Italia e alle loro famiglie, ma a disposizione anche dei datori di lavoro e degli operatori sociali che hanno necessità di orientarsi tra le norme della sicurezza sociale e dell’immigrazione.
Attraverso la pagina Facebook, disponibile in italiano e in inglese, sarà possibile porre quesiti di carattere generale (per i casi specifici ci si può rivolgere al Contact Center o alla propria sede Inps), ricevere informazioni sulle problematiche più ricorrenti, pubblicare e condividere in bacheca le proprie esperienze, restare sempre aggiornati su nuove normative e regolamenti.

Per accedere è necessario essere in possesso di un profilo Facebook dal quale digitare, nella casella di ricerca, “Inps per i Lavoratori Migranti” oppure andare direttamente su
https://www.facebook.com/INPS.LavoratoriMigranti e cliccare su “Mi piace”.

martedì 18 marzo 2014

90 DE ZILE FĂRĂ VIZE ÎN UE CONTRA 50 DE EURO 
PENTRU FIECARE ZI A SЕJURULUI ȘI NU NUMAI. 
Cînd vor dori să călătorească în UE fără vize, cetățenii Republicii Moldova urmează să țină cont de următoarele recomandări, pentru a beneficia pe deplin de facilitatea oferită: 
- să aveți un scop clar al vizitei (călătorie de afaceri, turism, vizită la prieteni sau rude, studiu pînă la 90 de zile) și să fiți gata la solicitarea polițistului de frontieră să comunicați scopul deplasării, unde vă deplasați, perioada aproximativă de ședere.
-să dețineți următoarele documente care confirmă scopul călătoriei care ar putea fi solicitate de polițistul de frontieră (invitația, biletul de avion tur-retur, rezervarea de hotel, copia actului de identitate al persoanei care vă invită și telefonul de contact al acestuia / datele de contact ale instituției care vă invită, asigurarea medicală, cartea verde (în cazul că vă deplasați cu automobilul);
-să aveți pașaportul biometric valabil cel puțin 6 luni;
-călătoria fără vize nu este posibilă dacă dețineți un pașaport simplu;
-țineți cont de lista statelor europene în care puteți călători fără viză (lista poate fi vizualizată AICI
-termenul legal oferit pentru aflarea în UE fără viză este de 90 de zile timp de 6 luni
-depăşirea termenului legal de aflare pe teritoriul UE, va genera aplicarea amenzii de pînă la 3 mii de euro sau a interdicţiei de intrare în Spaţiul Schengen pe o perioadă de pînă la 5 ani;
-călătoria fără viză nu va oferă dreptul la muncă;- să faceți dovada deţinerii surselor de întreţinere (50 de euro pentru fiecare zi de sejur) 
Practic, toate condițiile sînt similare celor suportate de cetățenii moldoveni în procesul de obținere a vizei. Sperăm că în perioada imediat următoare autoritățile competente vor face unele precizări în contextul obligativității de a prezenta polițistului de frontieră nu mai puțin de 500 de euro (dovada mijloacelor financiare). 
După finalizarea procedurilor de aprobare a deciziei la nivelul Preşedinţilor Consiliului UE şi Parlamentului European prin semnarea de către aceştia a Regulamentului UE 539/2001, amendat în urma procedurii de codecizie, acesta va fi remis pentru publicare în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul amendat va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. 
Probabil că călătoriile fără vize ale moldovenilor vor fi posibile spre sfîrşitul primăverii.Sursa: Viza.md

lunedì 17 marzo 2014

APLICĂ ACUM! TERMEN LIMITĂ: 31 MARTIE 2014.

Programul DOR - diasporă.origini.reveniri 
CONTACTE: +373 60 30 29 91e-mail: info@dor.mdskype: dor.moldova , www.dor.md

venerdì 14 marzo 2014

Regione Lazio: per le Organizzazioni di Volontariato prorogato il termine di presentazione della Relazione Annuale 2013 e 2014
Con determinazione dirigenziale n. G03219 del 28 novembre 2013 è stato prorogato il termine di presentazione della documentazione annuale 2013 e 2014.
Per le Organizzazioni di Volontariato la data di scadenza del 30 novembre è prorogata alla data del 30 aprile 2014. Entro tale data tutte le Organizzazioni di Volontariato dovranno procedere all’inserimento dei dati relativi a:1. accreditamento per chi non avesse mai avviato le procedure con Artes (attività 2011), 2. aggiornamento annuale 2013 (attività 2012), 3. aggiornamento annuale 2014 (attività 2013). 
Data la proceduta particolarmente complessa si consiglia a tutte le organizzazioni che ad oggi non sono in regola con la trasmissione della documentazione‚ attraverso il sistema ARTeS‚ di procedere il prima possibileGli operatori dei Centri di Servizio sono a disposizione presso tutte le sedi per supportare le Organizzazione per le procedure relative ad ARTeS.
La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l’avvio delle procedure di cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato per le OdV.
Comunichiamo che è attivo il servizio di Help Desk telefonico di ARTeS al numero 06.51688650 dal lunedì al venerdì dalle9.30 alle 13.30. Il servizio di Help Desk può inoltre essere contattato all’indirizzo di email info@terzosettore.socialelazio.it 

ROMA_ INVITO ALL’INCONTRO “LA SALUTE, PRIMA DEL LAVORO”

                             (ingresso libero e gratuito), 23 MARZO 2014 , ore 14.30-17.30

Dr.ssa BOSI- ginecologa, esperta per l’anemia, tumori e nascite. Sarà anche un’occasione nella quale incontrarsi, condividere un piccolo buffet, ottenere tanto materiale informativo, la “Guida dei Moldavi in Italia” e vari opuscoli informativi per le donne migranti.Via. Messala Corvino, 49. (Metro A Lucio Sestio), Ospite d’onore: Ambasciatrice della R. Moldova in Italia, S.ra STELA STINGACI, Per info:"AssoMoldave" Tatiana Nogailic ,assomoldave@gmail.com 


Tel: 3294754598 si CAF “CR CAF DI G.SAVA” , Galia Sava galiasava@hotmail.it, Tel: 3881588870

giovedì 13 marzo 2014

Parlamentul European a votat astăzi eliminarea vizelor de intrare pe teritoriul UE pentru cetățenii moldoveni. Pentru a călători în Uniunea Europeană fără vize, moldovenii vor trebui să dețină un pașaport biometric. Iată opt lucruri care trebuie să le cunoști despre pașapoartele biometrice.
1. Cetățenii moldoveni, posesori ai unui pașaport biometric, vor putea călători liber, oriunde în Schengen, timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.
2. Pașapoartele biometrice albastre sunt emise pe teritoriul Republicii Moldova din ianuarie 2011. Din același an, pașapoartele nonbiometrice nu se mai emit.
3. Din luna septembrie a acestui an, „Registru” va emite doar pașapoarte biometrice de culoare bordo.
4. Pașapoartele biometrice bordo diferă de pașapoartele biometrice albastre doar prin nivelul de securitate. Cel bordo are un nivel mai ridicat de securitate.
5. Ambele tipuri de pașapoarte biometrice corespund cerințelor Uniunii Europene. Toți cetățenii moldoveni, deținători de pașapoarte biometrice bordo și albastre, vor putea călători pe teritoriul UE.
6. Din moment ce ești deținătorul unui pașaport nonbiometric albastru și vrei să îți faci unul biometric, le vei putea păstra și folosi pe ambele. Doar că pentru a călători în spațiul european va trebui să folosești pașaportul biometric sau să obții viză pentru pașaportul nonbiometric.
7. Din moment ce ești deținătorul unui pașaport biometric albastru și vei dori în luna septembrie a acestui an să îți faci un pașaport biometric bordo, atunci va trebui să restitui pașaportul biometric albastru.
8. Potrivit Ministerului Tehnologiilor Informaționale, instituția „Registru” este pregătită să facă față unui flux mare de cereri. Întreprinderea are o capacitate de a emite până la 4000 de acte pe zi. În prezent sunt recepționate 500-600 de cereri zilnic.
(video) Cum are loc procesul de perfectare a pașapoartelor biometrice în Moldova
Amintim că, prețul unui pașaport biometric în 30 de zile este de 700 de lei și nu va fi modificat nici după  introducerea copertelor de culoare bordo, în toamna acestui an, a dat asigurări Pavel Filip.
Actualmente, peste 750 mii de cetățeni moldoveni dețin pașapoarte biometrice, iar aproximativ 2 milioane – pașapoarte non-biometrice. Ultimele vor rămâne în vigoare până la expirarea termenului de valabilitate, însă cu aceste acte cetățenii vor putea călători în țările UE doar cu viză. http://unimedia.info/stiri/video-cum-are-loc-procesul-de-perfectare-a-pasapoartelor-biometrice-in-moldova-72554.html

mercoledì 12 marzo 2014

Prestazioni di invalidità agli immigrati, basta il permesso
L’Inps recepisce le indicazioni della corte Costituzionale.
D’ora in poi “l’'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
È il messaggio inviato ieri dall’Inps a tutte le sue sedi, dove si sottolinea che, naturalmente, i beneficiari dovranno anche avere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.). In questo modo vengono finalmente recepite le indicazioni della Corte costituzionale, che ha dichiarato più volte l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione di quelle prestazioni assistenziali al possesso della carta di soggiorno.
“Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato” avverte però l’Inps. 

martedì 11 marzo 2014

Sancţiuni la încălcarea regulilor de şedere în UE după ridicarea vizelor pentru moldoveni. 
Moldovenii care vor depăşi termenul legal de aflare pe teritoriul UE, după abolirea regimului de vize, vor putea fi sancţionaţi cu amendă de până la 3 mii de euro sau cu interdicţie de intrare în Spaţiul Schengen pe o perioadă de până la 5 ani, transmite IPN cu referire la o informaţie publicată de către viceministrul afacerilor externe, Iulian Groza, pe o reţea de socializare.
Termenul legal de aflare în UE fără viză va fi de 90 de zile timp de 6 luni. Cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători fără viză în ţările UE, cu excepţia Marii Britanii şi Irlandei, dar şi în state care nu sunt membre ale UE, dar fac parte din Spaţiul Schengen, aşa ca Elveţia, Norvegia şi Islanda. Fără viză vor putea călători doar persoanele care deţin paşaport biometric. Pentru ceilalţi obţinerea vizei va rămâne o condiţie obligatorie de intrare în Spaţiul Schengen.
Regimul de călătorie fără viză nu va oferi persoanelor dreptul la muncă. Dacă pe perioada şederii în unul din statele UE un cetăţean moldovean a reuşit să negocieze şi să semneze un contract de muncă sau de studiu, poate solicita de la autorităţile statului oferirea permisului/vizei de lungă şedere.
Viceministrul menţionează că, atunci când vor călători în UE, la solicitarea poliţistului de frontieră, moldovenii vor trebuie să comunice scopul deplasării, perioada estimată de şedere, dar şi să facă dovada deţinerii surselor de întreţinere. Iulian Groza spune că aceste întrebări sunt adresate aleatoriu pentru a preveni cazurile de migranţie ilegală. Oficialul subliniază că circulaţia fără vize în Spaţiul Schengen nu implică  condiţii noi pentru cetăţenii Republicii Moldova în comparaţie cu cele aplicabile la moment.
Regimul liberalizat de vize pentru Moldova se preconizează că va intra în vigoare spre sfârşitul primăverii.http://www.ipn.md/ro/politica/60543lunedì 3 marzo 2014

ATTENZIONE ALLA SALUTE CARI CONNAZIONALI. 

Marzo 2014, Mese della Salute Orale Novità 2014 - Mese della Salute Orale in tour. Il “Mese della Salute Orale in tour” partirà da Torino dal 4 al 9 Marzo, passando per Milano dall’11 al 16 marzo, arrivando a Bari dal 19 al 23 marzo, per poi proseguire per Napoli dal 25 al 30 marzo fino ad arrivare a Roma dall’1 al 6 aprile. Un servizio che Colgate e SIDO offriranno a tutti i cittadini, una visita odontoiatrica e ortodontica gratuita effettuata direttamente nello studio mobile da un dentista ortodontista SIDO. Inoltre, con l’aiuto di un’igienista, sarà possibile effettuare un test sulla placca e compilare il “Diario alimentare” dove segnalare le loro abitudini alimentari e di igiene orale per intraprendere un percorso educativo volto ad un corretto stile di vita, senza mai dimenticare la salute orale. Lo studio mobile sarà a disposizione di tutta la famiglia, infatti anche i più piccoli potranno effettuare la visita di controllo, un modo diverso e unico di portare i bambini dal dentista, e ricevere utili consigli sulla corretta igiene orale anche per i più piccoli. anche per i più piccoli.
Noul regulament al Ministerului de Interne, în vigoare de pe 11 februarie, specifică faptul că străinul care nu reușește să treacă testul de italiană necesar pentru permisul de ședere CE de lungă durată trebuie să aștepte 90 de zile până a se putea înscrie la un altul.
Ministerul de Interne a subliniat că în 2013 s-a constatat o creștere semnificativă a cererilor de participare la examenul de italiană, de cele mai multe ori printre cei înscriși aflându-se persoane care nu aveau cu adevărat dreptul. În plus, 30% dintre persoanele care se înscriau, ori nu se prezentau ori nu obțineau punctajul de trecere, fapt pentru care cereau reefectuarea evaluării într-un timp foarte scurt. Acest lucru a dus la cheltuieli mai mari ale Statului care a trebuit să organizeze mai multe sesiuni de evaluare.
Noile proceduri introduc regula celor 90 de zile de așteptare între un test și celălalt, excepție făcând justificarea absenței prin certificat medical, care trebuie trimis comisiei înainte de data și ora stabilită pentru susținerea examenului.
În cazul în care scutirea medicală nu va ajunge în timp util la Prefectura de competență, absența va putea fi considerată nejustificată.
Rămâne încă valabilă posibilitatea de a cere comisiei schimbarea zilei pentru susținerea evaluării limbii italiene din motive întemeiate și dovedite.
O altă noutate a regulamentului recent adoptat constă în obligativitatea completării căsuței „adresă de email” în cadrul modulului de rezervare on line, întrucât s-a considerat important să existe un instrument de comunicare între organizatori și străinii înscriși la sesiunile de evaluare.
Anca Manolea