DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

giovedì 31 marzo 2011

MRC “Caritas Moldova” anunţă concurs de angajare pentru postul vacant de soră medicală în cadrul Proiectului „Centre Socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”.

Până la data de 15.04.2011 vor fi depuse prin e-mail (secretariat@caritas.md şi/ sau director@caritas.md) următoarele documente:

• Un CV (care să conţină date despre experienţa de muncă anterioară);
• O scrisoare de intenţie care să demonstreze că deţineţi calităţile cerute în fişa postului; să explice de ce credeţi că sunteţi potrivit pentru job-ul ales; şi să includă salariul minim şi salariul optim pe care vi-l doriţi de pe urma îndeplinirii responsabilităţilor.
• 2 referinţe de la precedenţii angajatori

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe:

1. studii medii complete de specialitate, soră medicală
2. cunoaşterea sectorului non-profit şi experienţa de lucru cu donatori străini (un avantaj)
3. experienţa anterioară de lucru în domeniul îngrijirilor la domiciliu (un avantaj)
4. studii medii complete de specialitate, soră medicală (în afară profilului pediatrie)
5. stagiu de lucru de specialitate (în afara profilului pediatrie)
6. cunoaşterea computerului (un avantaj)
7. cunoaşterea l. română şi rusă
8. capacitatea de a lucra atât în echipă cît şi individual
9. principii morale solide şi responsabilitate
10. permis de conducere (un avantaj)

Actele necesare:
- copia paşaportului/buletinului
- copia diplomei de studii medii
- copia carnetului de muncă
- copia actului de categorie (dacă se posedă un asemenea act)
- copia permisului de conducere

tel/ fax: 292949, 079954204 (coordonator)
293156 (secretariat)
ANUNȚ RECRUTARE

Operatori pentru „Linia Verde Nediscriminare” în cadrul proiectului "Promovarea Politicilor Nediscriminatorii în Republica Moldova" implementat de către Coaliţia Nediscriminare din care face parte şi Institutul pentru Drepturile Omului.ANUNȚ RECRUTARE
În scopul implementării proiectului "Promovarea Politicilor Nediscriminatorii în Republica Moldova", implementat de către Coaliţia Nediscriminare, Institutul pentru Drepturile Omului anunţă concurs pentru suplinirea a două posturi de operatori-telefonie pentru Linia Verde Nediscriminare.
Misiunea operatorilor este de a contribui la realizarea proiectului prin preluarea şi înregistrarea tuturor apelurilor telefonice parvenite la Linia Verde Nediscriminare, amplasată în cadrul oficiului Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova.

Cerinţe şi responsabilităţi:
 • Preluarea şi înregistrarea apelurilor telefonice parvenite la Linia Verde Nediscriminare;
 • Consultarea/consilierea persoanelor privind domeniul nediscriminare;
 • Înregistrarea şi sistematizarea cazurilor parvenite la Linia Verde Nediscriminare într-o bază de date unică;
 • Coordonarea procedurii de consultare/consiliere a beneficiarilor cu juriştii/avocaţii din cadrul Coaliţiei Nediscriminare;
 • Contactarea juriştilor/avocaţilor în cazurile care necesită o intervenţie efectivă şi promtă privind stoparea încălcărilor în domeniul nediscriminare;
 • Ținerea evidenței dosarelor pe cazuri;
 • Studierea practicilor pozitive de litigare strategică, analiza cadrului legislativ intern şi internaţional pertinent cazurilor;
 • Participare la conferințe naționale/internaționale, training-uri şi alte întruniri privind domeniul nediscriminare;
 • Întocmirea unor Rapoarte (săptămînale,lunare) priind cazurile parvenite, consultate şi preluate;
 • Participarea la colectarea şi redactarea informației relevante pentru pagina web a proiectului;
 • Îndeplinirea altor atribuţii ce ţin de buna funcţionare a serviciului “Linia Verde Nediscriminare”.
Calificare:
 • Studii: Studii juridice superioare sau student la Faculatea de Drept sau Sociologie;
 • Experienţă profesională: Preferenţial experiență de consultare/consiliere a persoanelor ce fac parte din categoria grupurilor de risc privind domeniul vizat, cunoștințe în domeniul jurisprudenței şi depturilor omului la nivel naţional şi internaţional, cunoştinţe privind domeniul anti-discriminare.

Competenţe:
 • Profesionalism, Spirit de echipă, Abilităţi de comunicare şi iniţiativă; Gândire strategică.
 • Abilităţi lingvistice: Româna – fluent, atât la nivel de comunicare, cât şi scriere, cunoaşterea limbii Rusă este obligatorie; Engleză-preferabil.
 • Calităţi personale: Abilităţi de a lucra în atmosferă tensionantă şi de a depăşi termenii-limită impuşi. Iniţiativă şi viziune strategica. Responsabilitate, Autodisciplinare, Punctualitate.
 Ordinea de subordonare:
Operatorii activează sub coordonarea juriştilor şi avocaţilor programului.

Perioada de angajare:
Juristul/avocatul va activa în perioada aprilie – decembrie 2011.
Persoanele interesate vor trimite: 1) CV-ul, care va conţine două contacte de referinţă; 2) Scrisoarea de intenţie în română, la adresa electronică: director@idom.md sau direct la sediul IDOM: bd. Ştefan Cel Mare, 196, et. 4, Chişinău, R. Moldova, cu indicaţia “Operator pentru Linia Verde Nediscriminare în  proiectului "Promovarea Politicilor Nediscriminatorii in Republica Moldova".

mercoledì 30 marzo 2011


INGRESSO STUDENTI DALL’ESTERO.

Links correlati:

                 La Moldavia e i suoi aspetti.

Alba - Giovedì 7 aprile 2011, alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe di Alba, organizzato dal Centro culturale San Giuseppe o.n.l.u.s. unitamente a Alba Vides e Vides Agape, è organizzata una tavola rotonda a livello nazionale dal titolo: "La Moldavia e i suoi aspetti".
Alla discussione interverranno l’antropologo Francesco Vietti, autore del libro Il Paese delle badanti, ed il presidente della fondazione "Regina Pacis" operante in Moldavia don Cesare Lodeserto.
Durante la conferenza sarà inaugurata la mostra fotografica sulla condizione dei bambini che vivevano nei sotterranei di quelle città in condizioni davvero disumane.
Francesco Vietti, laureato in lingue e letterature straniere, attualmente svolge il dottorato di ricerca "Migrazioni e processi interculturali" presso l’Università di Genova.
Ha condotto ricerche sul campo dei Balcani e nelle repubbliche ex-sovietiche e collabora con il Centro interculturale della Città di Torino. Tra le sue pubblicazioni Torino è casa nostra e, appunto, il Paese delle badanti.

La fondazione Regina Pacis rappresenta un organizzazione di pubblica utilità, apolitica, non lucrativa, creata dall’Episcopio della chiesa Romano-Cattolica della Repubblica della Moldova ed ha come obbiettivo sociale il reinserimento di tutti coloro che si trovino in uno stato di disgrazia; in particolar modo i bambini, rimasti soli, gli uomini e le donne bisognose, le donne trafficate, i poveri e i cittadini moldavi emigrati. È stata fondata nel 2001. Don Cesare Lodeserto è molto conosciuto per il suo instancabile impegno a favore dei più bisognosi.
L’organizzazione della serata e della mostra è stata curata da suor Cristina Camia, nativa di Alba, ora responsabile del Gruppo Vides a livello nazionale e sara' presente alla serata.
La mostra fotografica sarà aperta al pubblico dal 7 al 25 aprile dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle 19. 

 http://www.grandain.com/informazione/dettaglio.asp?id=34570

FORMAZIONE LINGUISTICA ED EDUCAZIONE CIVICA

risorse dal Fondo Europeo per l'Integrazione

Le regioni e le province autonome potranno presentare le proposte entro il 3 maggio 2011
Le regioni e le province autonome potranno presentare progetti per promuovere la conoscenza della lingua italiana e attuare azioni di sistema per sostenere i processi organizzativi e le reti locali di governance, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare l’offerta di servizi di formazione linguistica ed educazione civica. Le proposte progettuali dovranno prevedere l’erogazione di percorsi integrati di alfabetizzazione, informazione ed educazione civica rivolti ai cittadini stranieri, da realizzare privilegiando il ruolo dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti.
L’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza regionale finanziati dal Fondo europeo per l’integrazione è stato adottato con decreto del 14 marzo 2011. L’avviso riguarda “Azioni di sistema a valenza regionale per l’erogazione di percorsi di formazione linguistica ed educazione civica” e riserva uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, ripartito tra le regioni e le province autonome in proporzione alla presenza regolare di cittadini di Paesi terzi nei territori di riferimento, nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010.
I soggetti proponenti potranno presentare i progetti esclusivamente mediante procedura telematica, accedendo al sito internet predisposto dal ministero dell’Interno www.fondieuropeiimmigrazione.it, a partire dal 30 marzo 2011 e dovranno a tal fine dotarsi di casella di Posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. I progetti dovranno essere trasmessi entro le ore 18.00 del 3 maggio 2011.
Links correlati:
La nota del ministero dell'Interno
Fonte:
  http://www.cinformi.it/index.php/news/archivio_news/anno_2011/formazione_linguistica_ed_educazione_civica/%28offset%29/0/%28limit%29/5/%28sb%29/312

martedì 29 marzo 2011

Le seconde generazioni e il problema dell’identità culturale: conflitto culturale o generazionale?

 Lunedì 4 aprile dalle ore 11 alle 13, presso Cnel Parlamentino, V.le Lubin 2, si terrà la presentazione della ricerca: Le seconde generazioni e il problema dell’identità culturale: conflitto culturale o generazionale?

Cnel Parlamentino
V.le Lubin, 2
Segreteria organizzativa:
tel. 06 3692313
www.portalecnel.it
Sei immigrato o rifugiato e hai problemi con la burocrazia italiana?
Hai bisogno di assumere una badante o una colf?
Vuoi ricongiungerti con tua moglie e i tuoi figli rimasti in patria?
Sei imprenditore e vuoi assumere lavoratori italiani e stranieri?
Vuoi ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero?
permessodisoggiorno@rai.it
(oppure invia un fax al numero 06/33170003
o telefona in redazione allo06/33172050)

http://www.radio.rai.it/radio1/permessodisoggiorno

BADANTE

„BADANTE”
Așa se cheamă în italiană persoana care îngrijește de bătrâni și bolnavi. Și aceasta a fost soarta a mii și mii de fete șfemei (și bărbați) din Moldova care au venit în Italia împinși de sărăcia de acasă. Majoritatea au lucrat la fix,beneficiind deci de „vito e alloggio”,adică hrană și locuință ca supliment la salariu. Alții au făcut ore. Este profesia cu care e cel mai ușor să începi viața de emigrant. Dar nu e deloc ușoară.
Profesia de „badante” ne-a oferit oportunitatea de a cunoaște o sumedenie de lucruri despre care aveam idei vagi sau nicio idee. Știm ce este atrofia musculară și scleroza multiplă. Îi cunoaștem pe domnii Alzheimer și Parkinson. După Alzheimer am alergat pe stradă atunci când fugise gol pușcă din casă. Pe Parkinson l-am sprijinit de braț la plimbare,l-am purtat cu căruciorul prin parc,l-am ascultat povestind despre avioane care aterizează în fiece noapte pe acoperișul casei. Am măsurat glicemia pacienților diabetici. Am spălat plăgi. Am introdus catetere în vezică. Am făcut clistire. Am spus povești la nebuni. Am tremurat alături de bolnavii de autism când aceștia începeau să bată cu capul în pereți. Am ascultat ultimele cuvinte ale muribunzilor. Am lăsat rudele îndurerate să plângă pe umărul nostru. Am plâns și noi.
La început râdeam de italienii care se întreabă — la 85 de ani!--cum oare se întâmplă că-i dor picioarele. Ne scandalizam în interiorul nostru că bolnavi țintuiți pentru totdeauna la pat continuă să ducă o viață aproape normală și nu cad pradă unei negre disperări,și nu hotărăsc să renunțe la acea viață de mizerie. Ai noștri mor abia trecuți de 70. Ăștia la 70 se însoară. Ăștia vor să trăiască cu orice preț.
Dar mai apoi i-am admirat pe italieni. Am înțeles că e mai frumos totuși să lupți până la urmă. Chiar țintuiți pe patul lor de suferință,ei știu să spună istorii,să râdă,să lucreze. Am admirat femei care au luptat pentru viața bărbaților lor cu o tărie sufletească și un devotament ideal. Am văzut câte se pot face pentru a prelungi cu cât de puțin lumina din ochii unui om. Și ne-am gândit cu tristețe la Moldova noastră săracă,unde e de neînchipuit ca statul să cheltuiască pentru sănătatea cetățenilor săi măcar o mică parte din cât cheltuiește statul italian.
Dar nu disperăm. Pentru că am învățat și a aștepta.
Profesia de badante ne-a marcat pentru totdeauna.
http://unmoldoveanlaroma.blogspot.com/2010/01/badante.html

lunedì 28 marzo 2011

http://www.moldova.ie/

Parlamento approva aumento 

d'importazione di vino in 

franchigia dalla Moldavia.

I deputati hanno approvato un aumento della quantità di vino in franchigia che può essere importato dalla Repubblica di Moldova. Poiché il paese ha sperimentato difficoltà sui suoi tradizionali mercati di esportazione, in particolare la Russia, la Commissione europea ha proposto di aumentare, per quest'anno, le quote di franchigia da 100.000 ettolitri (hl) a 150.000 ettolitri, da 120.000 hl a 180.000 hl per il prossimo anno e a 240.000 hl dal 2013.
I deputati hanno approvato la proposta della Commissione a grande maggioranza, con 563 voti a favore, 14 contrari e 14 astensioni, riflettendo un accordo in prima lettura raggiunto col Consiglio.

http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110323IPR16179/html/Parlamento-approva-aumento-d%27importazione-di-vino-in-franchigia-dalla-Moldavia

domenica 27 marzo 2011

Aviz 
Vă aducem la cunoștință că Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina și-a transferat temporar locașul  în capela Bisericii San Lino, în via Pineta Sacchetti 75.
Biserica San Camillo di Lellis, unde ne-am aflat pâna acum, a fost închisă pentru reparație.
Începând cu data de 13 martie, duminică, slujba Sfintei Liturghii și Vecernia va fi celebrată în capela Bisericii San Lino, cu următorul orar:
sâmbătă – Vecernia la ora 17.00
duminica – Acatist la ora 08.00, Liturghia la ora 09.00
Pentru a ajunge: de la stația de metrou Cornelia ( Linia A) cu autobuzul  
nr. 994; 446; 49, patru stații.
  Pentru botezuri, cununii și alte servicii cu programare :
Părintele Iurie Hîncu tel. 328 9730030 
sau Ecaterina tel. 327 1747169

giovedì 24 marzo 2011

MODELLO EAS: Si avvicina la scadenza del 31 marzo.

Il decreto “milleproroghe” 2011 ha infatti riaperto i termini per l’invio della comunicazione, anche per le associazioni di vecchia costituzione (già esistenti al 29 novembre 2008)

Scadenza in vista per il mondo del “no profit”. Entro il 31 marzo gli enti associativi dovranno inviare, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il modello Eas per segnalare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali riportandoli nel modello di comunicazione.
Il decreto “milleproroghe” 2011 (Dl 225/2010) ha infatti riaperto i termini per l’invio della comunicazione, scaduti il 31 dicembre 2009, anche per gli enti di vecchia costituzione.

Anche gli organismi già esistenti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008 “anticrisi”), che ancora non vi hanno provveduto, potranno quindi adempiere all’invio del modello Eas entro fine mese. Stessa scadenza per gli enti che si sono costituiti dopo il 29/11/2008 e per i quali il sessantesimo giorno dalla costituzione scade prima del 31 marzo 2011.
Stesso termine del 31 marzo, infine, anche per le associazioni che devono segnalare le novità intervenute nel corso del 2010 rispetto ai dati e notizie rilevanti ai fini fiscali riportati nella precedente comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 6/2011 specificando, tra l’altro, che si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi prima dell’entrata in vigore del “milleproroghe” 2011.

Modello Eas, cos’è?
Si tratta di un modello, reperibile sul sito delle Entrate, la cui compilazione consente agli enti di tipo associativo di usufruire di un regime fiscale agevolato, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e all’articolo 4 del Dpr 633/1972. A tale scopo, sul modello vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti che permettono la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari.
L’obiettivo primario è tutelare le vere forme associazionistiche e isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, così come chiarito, dalla stessa Agenzia, con la Circolare 12/2009.

Modello Eas, da chi?
Hanno l’obbligo di presentare il modello, previsto dall’articolo 30 del Dl 185/2008, gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di “decommercializzazione” in materia di imposte dirette e di Iva.
Analogo obbligo riguarda anche quegli organismi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta.
Rientrano nel novero delle associazioni tenute alla comunicazione anche le società sportive dilettantistiche, definite dall’articolo 90 della legge 289/2002, e le organizzazioni di volontariato, a eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.
La Circolare del 2009 chiarisce, inoltre, che la presentazione del modello deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, quindi, anche dalle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, laddove le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta.
Non sono, invece, tenuti all’invio del modello Eas:
•le associazioni pro-loco che optano per il regime della legge 398/1991
•gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
•le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.
Va ancora ricordato che l’articolo 30, comma 5 del Dl 185/2008 definisce i requisiti necessari alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizione della qualifica di Onlus di diritto.
Queste organizzazioni possono fruire della disciplina di favore prevista per le Onlus a condizione che siano iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge 266/1991 e non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.
Da qui ne discende che, se le organizzazioni di volontariato, benché iscritte negli anzidetti registri, svolgono attività commerciali diverse da quelle elencate nel Dm, non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto e sono, perciò, tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello Eas.
L’Agenzia, con la Circolare 45/2009, ha poi indicato quali sono gli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che possono presentare il modello Eas “ridotto”, limitandosi a compilare il primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo riquadro.
Si tratta di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, eccetera.
Infine, con la Risoluzione 125/2010, le organizzazioni sono state esonerate dall’invio di un nuovo modello Eas laddove siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari con appositi modelli.
Modello Eas, come?
Il modello Eas va inviato, per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’organismo, utilizzando canali di trasmissione diversi a seconda se l’invio è effettuato direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati a Entratel.
Per l’invio della comunicazione, va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
Infine, nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello Eas, quando?
Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi dovranno inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione, prorogato dal Dl 225/2010 riguarda gli enti costituiti:
•prima del 29 novembre 2008, il cui termine, secondo le precedenti previsioni, è scaduto il 31 dicembre 2009
•dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di 60 giorni dalla costituzione scade entro il 31 marzo 2011.
La scadenza riguarda anche gli enti associativi che devono comunicare variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella dichiarazione inviata in precedenza.

www.fiscooggi.it
Stimati membrii ai Asociatiilor Diasporei Moldovenesti,

Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), Misiunea in Moldova sustine Guvernul Republicii Moldova in eforturile sale de mentinere si consolidare a relatiilor cu diaspora moldoveneasca. Este foarte important sa dezvoltam o platforma eficienta de comunicare cu D-stra si un rol important in acest aspect il are Postul de Televiziune Moldova International. Acest fapt a fost confirmat si de mesajul expus in scrisoarea recent semnata de catre 25 Asociatii Diasporale.

In acest sens, am remis o scrisoare in atentia in atentia D-lui Vladimir Filat, Prim-Minsitru al RM in care solicitam sustinerea din partea Guvernului Republicii Moldova a Postului de Televiziune Moldova International. Pentru o justificare mai argumentata, am facut referinta la cele doua scrisori semnate de catre D-stra (noiembrie, 2010 si martie, 2011), ultima anexind-o la scrisoarea din partea OIM, impreuna cu Rezolutia adoptata la Congresul IV al Diasporei Moldovenesti.

Speram ca, unindu-ne eforturile, vom reusi sa realizam multe lucruri frumoase pentru cetatenii RM (fie care se afla in tara, fie peste hotare) si intru dezvoltarea si prosperarea tarii.

Va multumim pentru activitatea si abnegatia D-stra,

Cu mult respect,

Ludmila Vasilov
Migration and Development Assistant
IOM Mission to Moldova, www.iom.md
Tel: + 373 22 232940 ext.140
Mobile: 069187788

martedì 22 marzo 2011

Corso di italiano ,GRATIS, per donne migranti livello A2

Giovedì 24 marzo dalle ore 18 alle 19.30 presso la Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, sarà possibile iscriversi al Progetto “Parole Alate”, un corso di italiano per donne migranti livello A2. Il corso è totalmente gratuito e avrà una durata di 50 ore e si terrà il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19. Particolare attenzione verrà riservata, per l’organizzazione del corso, alle donne lavoratrici. Le lezioni inizieranno il 28 marzo e termineranno il 9 giugno. Sarà anche attivo un laboratorio ludico per bambini, al fine di facilitare la frequenza al corso delle donne-mamme.
 Casa Internazionale delle Donne
Via della Lungara 19
Info: 339/5392101 tel. 06 68401720
segreteria@casainternazionaledelledonne.org Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
www.casainternazionaledelledonne.org

 ---------------------------------------------------

Sotto il Celio Azzurro
 
Sabato 26 marzo alle ore 18.30 presso il Palazzo delle Esposizioni (Sala Cinema) scalinata di via Milano 9A nell'ambito della rassegna Italia vera- documentari verrà proiettato il film Sotto il Celio Azzurro di Edoardo Winspeare.

Quattro stagioni in una scuola che non è come tutte le altre.Celio Azzurro, piccola scuola materna nel cuore di Roma, 45 bambini di 32 paesi diversi, è nell'Italia di oggi come un fortino assediato.I suoi educatori infatti somigliano più alle prime comunità di indigeni che si stanziarono sui sette colli migliaia di anni fa che a tradizionali maestri: stessa capacità di resistere alle intemperie, stesso misto di abilità, tecniche e convinzioni. Il film racconta la loro battaglia quotidiana, ma anche la storia profonda di uomini e donne, madri e padri, che cercano dentro la propria infanzia l'ispirazione e la ragione della propria missione di educatori.

Palazzo delle Esposizioni (Sala Cinema)
scalinata di via Milano 9A
tel 06 48941234
 --------------------------------------------


Percorso formativo sull'azione antidiscriminatoria .

Unar
"L'azione antidiscriminatoria: normativa, strumenti e lavoro di rete" è il tema del percorso formativo sulle discriminazioni promosso dall'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Piemonte.

Argomento della formazione sarà l'analisi delle dinamiche che producono fenomeni discriminatori ed, in particolare, il ruolo che in esse giocano stereotipi e pregiudizi. Oggetto del percorso saranno inoltre la normativa, i principali strumenti a disposizione dell'azione antidiscriminatoria e le istituzioni responsabili della loro implementazione.
Il corso è strutturato in 2 incontri consecutivi - venerdì e sabato mattina - che, per facilitare la più ampia partecipazione e copertura del territorio piemontese, saranno replicati in 4 sedi:
Alessandria (per i territori di Asti e Alessandria) 25/26 marzo - scadenza iscrizioni 21 marzo
•  Novara (per i territori di Biella, Novara, Vercelli e del VCO) 1/2 aprile - scadenza iscrizioni 28 marzo
•  Torino 8/9 aprile - scadenza iscrizioni 4 aprile
•  Cuneo 15/16 aprile - scadenza iscrizioni 11 aprile
Come partecipare
Il corso è rivolto a operatori e operatrici, volontari e volontarie attive in organizzazioni senza scopo di lucro e funzionari e funzionarie della pubblica amministrazione.
La partecipazione è gratuita ma, dato il numero limitato di posti, l'iscrizione è obbligatoria.
Il percorso si concluderà con un seminario finale nel corso del quale verranno presentate le politiche e gli strumenti di intervento contro le discriminazioni adottati a livello regionale, nazionale ed europeo, con la partecipazione di UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Regione Piemonte ed altre Istituzioni.
Il seminario di terrà il 18 aprile 2011 dalle 13.30 alle 17.00
Torino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36

Seguirà programma dettagliato.
Il percorso è proposto nell'ambito del progetto  "Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale" (finanziato su Fondi FEI), realizzato con il supporto dell'IRES Piemonte.
Maggiori informazioni sul programma, sulle sedi del corso e sulle modalità di iscrizione sul sito www.controlediscriminazionipiemonte.eu
 
Segreteria organizzativa:
IRES Piemonte - tel. 011/6666423 - email: controlediscriminazioni@ires.piemonte.it
 -------------------------------------------------------------
Corsi GRATUITI : Falegname, Tappezziere, Sarto,  Parrucchiere, Informatica di base, Serigrafo,  Aiuto Pizzaiolo, Pasticciere, Cioccolataio, Aiuto Cuoco, Gelataio, Panificatore, Idraulico, Cameriere, Giardiniere 
  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. I corsi sono totalmente gratuiti e trovano finanziamento nell’impegno di Privati o Imprese che destinano alla Fondazione il loro budget sociale e di solidarietà e  nelle opportunità formative realizzate grazie al contributo pubblico (Comune, Provincia, Regione, …)
Questi i requisiti generali per l’ammissione ai corsi:
· Età 17-27 anni
· Possesso di un documento di riconoscimento (per gli stranieri: Permesso di soggiorno o tagliando di richiesta)
· Buona conoscenza della lingua italiana
· Prescrizione e partecipazione alle giornata di selezione e orientamento ai corsi
· Curriculum del richiedente e/o persona o ente di riferimento del richiedente
Attività didattica-formativa
Obiettivo: fornire all’utente capacità e competenze tecnico-professionali finalizzate all’acquisizione di una piena autonomia nel settore lavorativo scelto.
· Parte Teorica (20% tot. ore corso): conoscenze delle nozioni di base riferite al mestiere, HACCP, Legge 626/94, socializzazione in ambito lavorativo, contratti di lavoro, ecc.
· Parte Pratica (80% tot. ore corso): metodologia tecnica e autonomia nello svolgimento del mestiere, l’attività produttiva in ambito aziendale, conoscenze base informatica, ecc.
· Test di valutazione finale per il rilascio dell’attestato
· La frequenza ai corsi è obbligatoria, dal lunedì al venerdì
· La durata dei corsi dipende dalla tipologia del programma didattico
· Ogni corso dispone di un proprio laboratorio attrezzato con apparecchiature ed utensili specifici del mestiere
Il reclutamento degli utenti avviene attraverso il tam tam degli ex-alunni e attraverso la segnalazione delle opportunità ai Centri di Accoglienza e di ascolto, agli sportelli Informagiovani,  ai Centri di Orientamento al Lavoro, dislocati sul territorio regionale che si occupano del disagio sociale.

Il percorso formativo personalizzato è monitorato dalla presenza costante di Educatori e Tutors.
Questi i tipi di corso che più frequentemente vengono realizzati: Falegname, Tappezziere, Sarto,  Parrucchiere, Informatica di base, Serigrafo,  Aiuto Pizzaiolo, Pasticciere, Cioccolataio, Aiuto Cuoco, Gelataio, Panificatore, Idraulico, Cameriere, Giardiniere

Fondazione IL FARO
telefono: +39.(0)6.6573025 +39.
(0)6.65747781
fax:+39.(0)6.65740534
 ----------------------------------------------------
CORSO DI FORMAZIONE-LAVORO SU GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE .
 
Il CIES con il contributo della Fondazione Roma Terzo Settore, organizza un corso di formazione-lavoro della durata di 400 ore, per formare figure professionali in grado di gestire tutti gli aspetti di un Centro di Aggregazione Giovanile rivolto a una utenza multiculturale.
Puoi partecipare se hai tra i 19 e i 35 anni, studi o sei in cerca di lavoro. Inviaci il tuo curriculum via email entro l'8 aprile 2011.  La formazione è gratuita e i partecipanti riceveranno un rimborso spese per l'intero periodo di formazione-lavoro. per info e contatti:
C.I.E.S.
via Merulana 198
00185 Roma
06/77264611
www.cies.it
i.fisco@cies.it

Festa di Primavera

Venerd 25 marzo - ore 20:30
Centro Culturale BAOBAB, Via Cupa 5 - Roma

Festa di Primavera per il Madagascar
Şcoala Traducătorului Profesionist în Moldova
Şcoala Traducătorului Profesionist îşi va deschide uşile în zilele de sâmbătă, în perioada 2 aprilie - 12 iunie 2011, pentru toate persoanele care doresc să-şi perfecţioneze abilităţile de traducător sau să sporească calitatea serviciilor prestate în domeniul respectiv. Data limită pentru înscriere este 30 martie 2011.
 Scopul acestei activităţi este de a oferi o instruire practică şi a împărtăşi experienţa şi cunoştinţele în domeniul traducerilor, acumulate de membrii Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova.
Şcoala este structurată în 3 module: “Particularităţile traducerii consecutive”, “Particularităţile traducerii simultane” şi “Particularităţile traducerii scrise”, cu durata totală de 60 ore astronomice. Limba oficială de instruire este româna. Exerciţiile şi exemplele vor fi bazate pe limbile română, rusă, engleză şi italiană.Costul participării la Şcoala Traducătorului Profesionist este de 2250 lei. Această taxă include participarea la curs, precum şi pauzele de cafea, materialele distributive şi certificatul de participare. Studenţii beneficiază de o reducere de 15%.Sunt disponibile doar 20 locuri. Pentru a vă înscrie la Şcoala Traducătorului Profesionist, este necesar să trimiteţi CV-ul, inclusiv datele dvs. de contact la: scoala@traducator.md.
Mai multe informaţii găsiţi la www.traducator.md.
60mila lavoratori per agricoltura e turismo. Debuttano gli ingressi pluriennali.

Tutti ai blocchi di partenza per la corsa all’assunzione di sessantamila stagionali extracomunitari da impiegare in agricoltura o nel settore turistico alberghiero. Il decreto che autorizza 60mila nuovi ingressi arriverà in Gazzetta Ufficiale lunedì 21 marzo, quindi da martedì 22 sarà possibile presentare le domande per far arrivare i lavoratori in Italia.
Non serve uno scatto da velocisti, dal momento che gli ingressi autorizzati dal governo sono più che sufficienti a soddisfare tutte le domande. Aziende agricole, ristoranti e alberghi tengano però presente che, nella migliore delle ipotesi, passa almeno un mese tra la presentazione della richiesta e l’arrivo dei lavoratori in Italia. Quindi, per esigenze urgenti, conviene sbrigarsi.
Le domande si presentano solo via internet attraverso il sito del ministero dell’interno, ed è già possibile prepararle per poi farle partire al momento giusto. Chi ha poca dimestichezza con i computer può farsi aiutare a compilare e spedire la domanda da consulenti del lavoro e associazioni di categoria.
Gli stagionali potrannoa rrivar dai seguenti Paesi: Serbia; Montenegro; Bosnia-Herzegovina; Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia; Repubblica delle Filippine; Kosovo; Croazia; India; Ghana; Pakistan; Bangladesh; Sri Lanka; Ucraina; Gambia; Niger; Nigeria; Tunisia; Albania; Marocco; Moldavia ed Egitto.
Nella domanda di assunzione è possibile anche chiedere che l’autorizzazione all’ingresso sia pluriennale. In questo modo, le aziende potranno far arrivare gli stessi lavoratori anche nei prossimi anni con una procedura molto più semplice e veloce e senza dover aspettare che il governo autorizzi nuovi ingressi.
Elvio Pasca
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._stagionali_dal_22_marzo_le_domande_12699.html
ANUNT.
Prin prezenta, Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna, Vă aduce la cunoştinţă că, în data de 26 martie 2011, reprezentanţii oficiului consular din or. Bologna, vor presta servicii consulare în :
oraşul TORINO, str. Perrone 3 bis/A, 
(sediul ACLI), de la orele 0830 – 12 00. 
Actele perfectate se vor elibera la ora 14 00.
Web www.bologna.mfa.md 
Tel. 051/538166
  ---------------------------------------------------------------------------------------

Il Consolato Generale della Moldova di Bologna, in collaborazione con le ACLI ed il Patronato ACLI (torino@patronato.acli.it), sarà presente a Torino sabato 26 marzo 2011, presso la sede provinciale del Patronato ACLI, Via Perrone 3 bis/a, con una missione consolare itinerante per offrire alla comunità moldava residente a Torino e nel Piemonte i servizi consolari: sarà possibile fare in loco molti dei documenti ed espletare le formalità burocratiche (escluso passaporto e visti) per le quali normalmente è necessario recarsi a Bologna.
Ricordiamo che tutti i cittadini moldavi, anche sprovvisti di permesso di soggiorno, possono usufruire dei servizi consolari e che nessun dato personale sarà trasmesso alle autorità italiane.
Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti: sabato 26 marzo, dalle 8.30 alle 12.00.

lunedì 21 marzo 2011

EXPOZIȚIE DE ICOANE PE LEMN A RODICĂI DRUȚĂ LA CISTERNA DI LATINAEXPOZIȚIE DE ICOANE PE LEMN, REALIZATE CU FOIȚĂ DE AUR

Evenimentul va avea loc pe 2o martie, duminică, la Cisterna di Latina. Rodica Druță este studentă la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design a Universității „George Enescu” din Iași. E ucenică a cunoscutului pictor ieșean Gheorghe Scutaru și a fost laureata mai multor premii.
Informații despre eveniment:

venerdì 18 marzo 2011

Lavoratori domestici: dal 1 aprile nuove modalità per l’assunzione, il pagamento dei contributi e la variazione del rapporto di lavoro.

Saranno possibili solo attraverso il sito dell’Inps o via telefono. Per i contributi previsti anche bollettini MAV. Resta invariato l’obbligo di stipula del contratto di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.
Con la circolare n. 49 dell’11 marzo 2011, l’Inps rende noto che, a partire dal 1 aprile, l’assunzione, la trasformazione, la proroga e la cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso tre canali: il sito web www.inps.it, il Contact Center Multicanale  (numero verde  803164) o attraverso intermediari autorizzati quali i consulenti, i liberi professionisti e i rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico. La circolare inoltre ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, la comunicazione di assunzione va fatta entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro, mentre la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione entro 5 giorni dall’evento. Nel caso in cui non venissero osservati questi tempi di presentazione sono previste sanzioni amministrative. Resta invariato l’obbligo della stipula del contratto di soggiorno con i lavoratori extracomunitari, utilizzando il mod. Q scaricabile dal sito www.interno.it, che deve essere inoltrato con raccomandata allo sportello unico della prefettura.
Novità anche per il pagamento dei contributi che potranno essere versati attraverso queste modalità: rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo  “Servizi INPS”, sportelli bancari di Unicredit Spa, sito internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online), attraverso il sito www.inps.it, telefonando al Contact Center, oppure utilizzando i bollettini MAV che verranno inviati a tutti i datori di lavoro domestico. Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di pagamento prevede che, una volta inserito o comunicato il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro, la procedura informatica proponga direttamente l’importo dovuto calcolato in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o della variazione del rapporto di lavoro.
(Maria Rita Porceddu)
 -------------------------


CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA BOLOGNA

CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA A BOLOGNA
40138 – Bologna, Via Antonio Canova 30/32 – tel/fax 051/60022413
Prin prezenta, Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna, Vă aduce la cunoştinţă că, în data de 26 martie 2011, reprezentanţii oficiului consular din or. Bologna, vor presta servicii consulare în oraşul TORINO, str. Perrone 3 bis/A, (sediul ACLI), de la orele 0830  – 12 00. Actele perfectate se vor elibera la ora 14 00.
Web www.bologna.mfa.md - Email bologna@mfa.md Tel. 051/538166
Il Consolato Generale della Moldova di Bologna, in collaborazione con le ACLI ed il Patronato ACLI, sarà presente a Torino sabato 26 marzo 2011, presso la sede provinciale del Patronato ACLI, Via Perrone 3 bis/a, con una missione consolare itinerante per offrire alla comunità moldava residente a Torino e nel Piemonte i servizi consolari: sarà possibile fare in loco molti dei documenti ed espletare le formalità burocratiche (escluso passaporto e visti) per le quali normalmente è necessario recarsi a Bologna.
Ricordiamo che tutti i cittadini moldavi, anche sprovvisti di permesso di soggiorno, possono usufruire dei servizi consolari e che nessun dato personale sarà trasmesso alle autorità italiane.
Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti:
·         sabato 26 marzo, dalle 8.30 alle 12.00.

Il Direttore
Raffaele DE LEO

PATRONATO ACLI
Sede Provinciale di Torino
10122 - TORINO - Via Perrone 3 bis/a
Tel. 011/5712711 Fax 011/5712750
Email torino@patronato.acli.it

 --------------------------------
Apocalisse Oggi
Mostra Forum a cura di Silvana Nota e Mariana Paparà
Dal 18 marzo al 2 aprile 2011
Orario: dal martedì al sabato, 10.30-12.30 e 15.30-19.00
Galleria Aripa, Via Bertola 27/I - Torino
Ingresso libero
Artisti in mostra:
Florian Dumitru Baiu - Laura Baiu - Stefania Bertorello - Ramona Biciu?c? - Nicolae Catavei - Liliana Cimino - Lorena Fortuna - Laura Frus - Maurizio Giarnetti - Mario Goglia - Sabin Klinder - Cosmina Lefanto - Cristina Lerda - Elisa Littera - Adriana Luca - Ortansa Moraru - Giuseppe Musolino - Costantin Neacsu - Tudor Matei Patrascu - Caterina Pellegrini - Viorel Rotari - Oana Tepordei - Nucci Tirone - Vasile Tolan - Alga Zaharescu
In permanenza Mariana Paparà
Guest Area:
Sergio Agosti, Francesco Casorati, Ezio Gribaudo, Giorgio Ostili, Giorgio Ramella, Aida Sacco, Giacomo Soffiantino.
Finissage
Venerdì 2 aprile 2011, ore 18.30
" Apocalisse nell'arte contemporanea perché?"
In occasione della chiusura della mostra si terrà un incontro/forum condotto da Alessandra Baretta, laureanda presso l'Università IULM di Milano, che nell'ambito del corso sull' "Analisi dei movimenti artistici" ha scelto di approfondire il tema incontrando gli artisti dell'esposizione.
Appuntamento inserito nell'ambito dei rapporti tra arte, didattica e ricerca. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
La mostra nel dettaglio
Venerdì 18 marzo, alle ore 18.30 presso la sede dell'Associazione Artistica e Galleria Aripa di via Bertola 27/I a Torino, s'inaugura la Mostra "Apocalisse Oggi", secondo appuntamento di un progetto espositivo internazionale dedicato all'incontro/forum tra artisti italiani e stranieri su temi della contemporaneità.
La mostra, curata da Silvana Nota e Mariana Paparà, presenta i lavori di 26 artisti provenienti da Italia, Canada, Germania, Romania e Moldavia, selezionati su una rosa di oltre 40 candidature, a cui si affianca una Guest Area in omaggio a sette maestri contemporanei attivi a Torino le cui opere provengono da collezioni private e pubbliche. Nell'ambito di un mirato progetto interdisciplinare di scambi culturali e collaborazioni con Enti artistici e culturali italiani e stranieri, uno dei lavori esposti proviene dalla Collezione civica di Arte Contemporanea della Città di Chieri (Torino).
Il Percorso espositivo
La mostra raccoglie i risultati di ricerche condotte da artisti su questa tematica all'interno delle loro produzioni e riflette, nel suo insieme, un atteggiamento di presa di coscienza e di forte positività di fronte ad un cambiamento, una possibile apocalisse, percepita e restituita nell'opera non già come distruzione, ma come rovesciamento di una situazione che nel passaggio nebuloso e confuso ritrova una luce mai spentasi nel cuore dell'umanità.
Pittura, scultura, installazione, rielaborazione fotografica, incisione, grafica sperimentale e offset , rappresentano alcuni tra i molteplici linguaggi presenti in mostra. Il percorso propone dunque una lettura significativamente stratificata su uno degli interrogativi che ossessionano la gente di tutti i tempi, tra memorie bibliche, profezie e riflessioni laiche sui destini della vita e del cosmo.
Come alle soglie dell'Anno Mille, ma con interpretazioni e aperture del nostro tempo, la paura sempre latente riaffiora trovando però nella poetica degli artisti una speranza che somiglia al ripensamento di un possibile mondo nuovo e migliore.
Lo stesso filo di luminosa speranza che scorre tra le opere, alcune storiche, altre legate a ricerche più recenti, dei maestri proposti nella Guest Area.
Sono datati Anni '60-'70 i lavori di Sergio Agosti, Giorgio Ostili e Giorgio Ramella (per gentile concessione della Città di Chieri - Coll. Civica). Ascrivibili invece a periodi diversi quelli di Aida Sacco, Giacomo Soffiantino, Francesco Casorati ed Ezio Gribaudo.

Ufficio stampa Aripa
          Scheda Evento
Titolo : Apocalisse Oggi
Date : dal 18 marzo al 2 aprile
Orari :dal martedì al sabato, 10.30-12.30 e 15.30-19.00
Luogo (indirizzo completo) : Via Bertola 27/I, 10143 Torino
Biglietto : ingresso libero
Telefono per informazioni : 347 6913410
Mail per informazioni : galleria@aripa.eu
Sito internet : http://galleriaaripa.it
 -----------------------------------------

giovedì 17 marzo 2011

Hyde Park va invita la: Săptămâna Drepturilor Omului în Moldova.
Seria de evenimente debutează în spațiul public prin:
 • 2 aprilie 2011, ora 13.13 (zi de sâmbătă), în PMAN, cu un flash mob – Expoziție de Fotografie pe oameni vii cu titlu “Solidar cu cei persecutați /maltratați /uciși în aprilie 2009″ – punem două persoane să stea nemișcați, tragem scoci de la unul la altul și expunem mai multe fotografii în care arătăm consecințele evenimentului din  7 aprile 2009, cu oameni maltratați, copii xerox după plângerile adresate procurorilor, plângeri la CEDO etc. (filmată și difuzată expres pe Curaj.TV!)
 • 3 aprilie 2011, ora 13.00 – Maratonul Oratoric tematic – “Doi ani de la masacrul tinerilor din aprilie 2009″. Situația Drepturilor Omului  în RM etc.
 • 4-6 aprilie, de luni până miercuri, continuăm deplasările în diferite licee, unde încă n-a ajuns Școala Curajului cu dezbateri despre Drepturile Copilului
 • joi, 7 aprilie, ora 13.13, revenim în PMAN cu câteva zeci de simpatizanți care vor repeta flash mob-ul din 2 aprilie, doar că expoziția va fi mai mare, vom implica toți membrii și simpatizanții HP;
 • vineri, 8 aprilie – conferință de presă de totalizare a evenimentelor;
 • Data desfasurarii evenimentelor 2-8 aprilie 2011
Pentru informatii suplimentare  sunati t.069801212,  Ghenadie Brega

Sursa :http://www.curaj.net/?p=51418

mercoledì 16 marzo 2011

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, lansează programul „Curs de Limba Română”, cu scopul de a promova studiul limbii române în comunităţile româneşti de peste hotare.

Proiectul permite accesarea şi parcurgerea gratuită a unor module de studiu a limbii române. 
Acesta se adresează românilor aflaţi în afara graniţelor, ce vorbesc limba română, însă nu au studiat-o într-o instituţie de învăţământ, precum şi celor care doresc să dobândească şi să îşi perfecţioneze cunoştinţele gramaticale şi de lexic.
Portalul este structurat în 3 module şi 30 de lecţii, formulate în funcţie de gradul de dificultate abordat. Cursul nu necesită cunoştinţe avansate de folosire a computerului, iar exerciţiile şi textele sunt însoţite de materiale audio şi ilustraţii care facilitează parcurgerea lor.
Accesarea lecţiilor şi a modulelor este gratuită şi se poate face direct de pe pagina de index a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni sau introducând adresa  
http://www.dprp.gov.ro/elearning

martedì 15 marzo 2011

Moldova, inaugurazione Centro di Ascolto del Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea.


"E’ un segnale di ritorno alla normalità, evento atteso tanto da noi quanto dai nostri cittadini sia in Moldova sia all’estero, così come dai cittadini stranieri interessati a visitare la Repubblica" – ha dichiarato il sig. Iurie Leanca, Viceprimo-ministro degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea, nel corso dell’inaugurazione del Centro di Ascolto lanciato su iniziativa del Ministero. Il Centro dovrebbe sopperire l'assenza, avvertita negli ultimi anni, di comunicazione tra le autorità e i cittadini.
Con questa iniziativa i cittadini avranno la possibilità di ricevere telefonicamente informazioni specifiche ed operative di natura consolare, con particolare attenzione per i problemi urgenti che non rinviabili. In altre parole il Centro d'Ascolto fornirà ai richiedenti informazioni sulle condizioni ed il costo per il rilascio dei visti, il programma di lavoro delle missioni diplomatiche e consolari, i consigli di viaggio, le azioni notarili, altri problemi di natura consolare. "Con l’inaugurazione del Centro d'Ascolto cercheremo di avvicinarci maggiormente alle preoccupazioni ed ai problemi dei cittadini” ha sottolineato sig. Iurie Leanca.
L'avvio di questo importante strumento per il consolidamento della comunicazione con i cittadini è stato possibile grazie all’appoggio finanziario offerto dal Governo Norvegese, dall’Agenzia Turca per la Collaborazione e lo Sviluppo Internazionale (TIKA), dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, dal coinvolgimento diretto del Ministero degli Affari Esteri dell’Austria.
Il Centro può essere contattato gratuitamente da un numero fisso di qualunque località della Repubblica di Moldova al numero di telefono: 0 80 090990.
Le chiamate dall’estero possono essere effettuate al numero di telefono: +373 22 690990, il cui costo corrisponderà a quello dello Stato del richiedente.
Per ulteriori informazioni circa il centro d'ascolto si rimanda alla pagina ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea della Repubblica di Moldova: www.mfa.gov.md
Academia de Stiinte a Moldovei, in parteneriat cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (Elvetia) si cu sustinerea savantilor moldoveni care activeaza in strainatate a lansat in 2010 proiectul comun de cercetare moldo – elvetian ce vizeaza „Conectarea diasporei stiintifice a Republicii Moldova la dezvoltarea tarii de origine” (mai multe detalii in anexa).

In scopul implementarii cu succes a sarcinilor proiectului de cercetare initiatorii acestuia vin cu un Apel catre MEMBRII DIASPOREI STIINTIFICE SI INALT CALIFICATE (in anexa) de a participa la completarea chestionarului electronic accesibil la adresa http://www.surveymonkey.com/s/V86JSJ2

Contam foarte mult pe expertiza si contributia Dvs. la completarea chestionarului sociologic, rezultatele carora ne vor oferi posibilitatea de a identifica noi oportunitati de colaborare eficienta in diferite domenii de cercetare stiintifica si tehnologica dintre diaspora inalt calificata / stiintifica si Republica Moldova.

**********************************************************************
Академия наук Молдовы в партнерстве с Федеральным технологическим институтом Лозанны (Швейцария) при поддержке молдавских ученых, работающих за рубежом, инициировала в 2010 г. совместный  молдо-швейцарский исследовательский проект «Включение научной диаспоры в развитии страны происхождения - Республики Молдова» (более подробно см. Приложение).

В целях успешного внедрения задач исследовательского проекта его авторы обращаются с Просьбой к ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ НАУЧНОЙ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ДИАСПОРЫ (см. Приложение) принять участие в заполнении электронной анкеты доступной по адресу: http://www.surveymonkey.com/s/V86JSJ2

Рассчитываем на Вашу помощь и поддержку в заполнении социологической анкеты, результаты которой дадут возможность выявить новые возможности эффективного сотрудничества в различных сферах научного и технологического исследований с участием представителей высококвалифицированной /научной диаспоры и страной происхождения.

*************************************************************************
The Academy of Sciences of Moldova (ASM) in close cooperation with the Ecole Polytechnique Federal de Lausanne Switzerland, (EPFL) and with the support of the Moldovan scientific diaspora, have launched in 2010 the project entitled “Connecting the scientific diaspora from the Republic of Moldova to the scientific and economic development of the home country” (more details in the annex).

 In order to successful implement project’s tasks, we the representative exponents of ASM, EPFL and the scientific diaspora, kindly ask all members of scientific and highly skilled diaspora (the Call in the annex) to participate in the on-line sociologic questionnaire at the following address: http://www.surveymonkey.com/s/V86JSJ2
 We count a lot on your expertise and contribution to our study, the results which will enable us to identify new opportunities for effective cooperation between the members of scientific/ high-skilled diaspora and the homeland in various fields of scientific research and technology development.
Moldoveni din străinătate pot reveni acasă.
30 tineri moldoveni, absolvenţi ai instituţiilor din străinătate, pot reveni temporar sau permanent în Moldova pentru a se angaja în instituţiile private sau publice din ţară în vederea schimbului de experienţă şi implementării abilităţilor căpătate peste hotare. Acest lucru este posibil în cadrul program pilot lansat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Concursul este deschis pentru tinerii moldoveni cu studii în străinătate cu vârsta de până la 35 de ani. OIM va oferi suport pentru identificarea angajatorilor, asistenţă logistică şi administrativă, va acorda beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, precum şi indemnizaţii lunare pe o perioadă de până la şase luni.
  Obiectivul proiectului este de a aborda fenomenul exodului de creiere prin promovarea transferului de idei noi şi de abilităţi în procesul migraţiei tinerilor şi a mobilităţii educaţionale.
Acest concurs este anunţat în cadrul proiectului: „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova,” finanţat de UE IEVP şi implementat de OIM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.
Candidaţii urmează să completeze explicit formularul de aplicare şi să-l expedieze, împreună cu CV recent la adresa electronică violarucemartan@yahoo.com până la data de 31 martie 2011. Formularul de aplicare şi mai multe detalii găsiţi pe site-ul web:
www.iom.md
.


lunedì 14 marzo 2011

ȚARĂ-AVEM ȘI NOI SUB SOARE...

„Gazeta Basarabiei” este o publicație care apare în Italia datorită efortului a două inimoase moldovence: Olga Coptu și Jana Reniță. În ultimul număr al acestui ziar am citit articolul „Ucidem cuvântul Țară?!”, semnat de Eugenia Bulat, o poetă din Republica Moldova care se află de mai mulți ani la Veneția. Articolul dat încearcă să valideze strania idee că nu ar trebui în nici un caz să folosim cuvântul țară cu referință la Republica Moldova. Țară pentru noi ar trebui să fie doar Țara-Mamă România, din munții încărcați de molid ai căreia autoarea declară că a admirat cum respiră spre cer însuși Zeus. Articolul Eugeniei Bulat ia în derâdere Republica Moldova, considerând-o nici mai mult nici mai puțin o provincie schilodită, și amintește cum pe timpurile URSS exista o distincție formală dintre cuvântul țară și cuvântul republică............
Articolul integral aici:
http://unmoldoveanlaroma.blogspot.com/2011/03/tara-avem-si-noi-sub-soare.html?spref=fb
Bandi e Concorsi : The MoneyGram Award 2011, il premio all’imprenditoria immigrata in Italia.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, parte la terza edizione del MoneyGram Award, l’unico premio all’Imprenditoria Immigrata in Italia. Tutti gli imprenditori stranieri in Italia che hanno creato una propria attività nel settore commerciale, industriale e dei servizi, possono partecipare alle selezioni proponendo la propria candidatura.
Scadenza presentazione candidatura: 31 maggio 2011
Verranno assegnati 6 Premi:
Premio Assoluto all’Imprenditore Straniero dell’Anno: colui che meglio rappresenta in tutte le sue caratteristiche di successo l’imprenditoria immigrata
Premio per la Crescita del Profitto: le forti performance finanziarie, in termini di vendita e di crescita dei profitti
Premio per l’Innovazione: l’innovazione nell’approccio di mercato
Premio per l’Occupazione: la crescita del livello di occupazione dell’azienda
Premio per l’Imprenditoria Giovanile
Premio per la Responsabilità Sociale

Il Premio prevede la selezione di tre finalisti per ogni categoria e la nomina dei vincitori da parte di una Giuria di prestigio.
I 15 finalisti del MoneyGram Award saranno ospiti a Roma il 22 ed il 23 Giugno per la Cena di Gala e la Cerimonia di Premiazione che si terrà presso la Casa del Cinema di Villa Borghese.

Per informazioni sul regolamento e scaricare il modulo di adesione:
www.themoneygramaward.com
 ----------------------------------------------

NUMERI UTILI:
antiviolenza_donna_dx
antidiscriminazioni_razziali_dx
antitratta_dx