DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

mercoledì 27 novembre 2013


O companie aeriană italiană intră pe piaţa Republicii Moldova.
Începând de luni, 25 noiembrie, transportatorul aerian naţional Air Moldova va opera 19 zboruri pe săptămână din Moldova spre Italia şi înapoi. Acest lucru a devenit posibil în urma semnării unui acord de colaborare de tip code-share cu operatorul italian „Meridiana Fly”, transmite IPN cu referire la pagina electronică Air Moldova.Colaborarea de tip „code-sharing” înseamnă că zborul este operat de o singură companie în numele mai multor companii. Costul minim al unui bilet spre Italia într-o singură direcţie, cu toate taxele incluse, va fi de 79 de euro. Cele mai ieftine bilete vor putea fi procurate online, pe siteul companiei şi la casele Air Moldova sau la agenţiile autorizate din ţară sau peste hotare.Totodată, din 9 decembrie, Air Moldova va relansa o cursă directă spre Veneţia. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiеcare zi de luni şi vineri. Preţul unei călătorii într-o direcţie, cu toate taxele incluse, porneşte de la 79 euro.
Începând cu 9 decembrie, numărul zborurilor săptămânale spre şi din Italia vor ajunge la 21. http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249079865.html

martedì 26 novembre 2013

SUNTETI STUDENT INAFARA R. MOLDOVA? 


Aplicati la acest Concurs: ala Studenților originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Moldova” este un proiect nou pentru țara noastră. Suntem la început de cale, valorile care ne unesc și ne motivează sunt excelența academică, implicarea socială, activismul asociativ, reciprocitatea și solidaritatea. Prin acest proiect, dorim să aducem mai aproape de țara de origine studenții din Republica Moldova, indiferent de domeniul în care își fac studiile, țara în care se află, și latitudinea intereselor extra-curriculare. Împreună vom putea fi o forță unită pentru întreaga noastră societate, și vom reuși să valorificăm și să promovăm performanțele tineretului studios, atât pe plan național, cât și în afara țării.
Așteptări
- Gala Studenților Originari din Republica Moldova va contribui la dezvoltarea unei comunități de excelență care va interacționa activ cu studenții și mediul academic din Republica Moldova.
- Recunoașterea și aprecierea meritelor studenților moldoveni din străinătate de către societate, de către instituțiile administrative și mediul academic din Republica Moldova
- Coagularea grupurilor profesionale prin dezvoltarea networkingului dintre absolvenți și studenți pe categorii profesionale.
- Interacțiunea cu mediul corporativ din Republica Moldova în vederea demarării unor proiecte de consultanță sau potențiale angajări ale talentelor în posturile cheie pentru o dezvoltare durabilă prin transfer de tehnologii și cunoștințe.
- Informarea corectă a tinerilor rămași la studii în Republica Moldova despre oportunitățile de peste hotare. 
http://galastudentilor.md

lunedì 25 novembre 2013

VIVERE A META', VOCI DI DONNE UCRAINE
E' un progetto multimediale che fonde video interviste e fotografie. Durata 35 minuti. Affronta il tema delle badanti ucraine che vivono in Italia e i loro problemi in quanto migranti. Nello stesso tempo si è voluto aprire una finestra sull'Ucraina per mostrare agli italiani il paese di origine delle molte donne che accudiscono i loro anziani. Il video è stato perciò girato per metà in Italia e metà in Ucraina. Il racconto inizia da Mestre dove, con una serie di flash, si raccontano momenti diversi di vita della comunità delle badanti: il tempo passato ad accudire un'anziana, la scuola in lingua ucraina, la vita in famiglia, la frequentazione dei riti religiosi, i momenti di festa collettiva, il mercato della domenica durante il quale si vendono i prodotti ucraini. Dopo questa prima parte si segue il viaggio di una badante che in pulmino parte Mestre per recarsi nella sua città natale. Entrati in Ucraina si attraversa gran parte del Paese. Dopo essere passati per Kiev, si fa tappa alla grande fiera di Sorotchinsky, per giungere a un non ben definito villaggio di campagna dove la badante incontra il figli che non vedeva da anni, il marito e la madre. Durante tutto il viaggio emergono i grandi temi che drammaticamente coinvolgono le donne che hanno lasciato il loro paese per cercare un lavoro: la solitudine, il distacco della famiglia e dai figli, la permanenza in una nazione straniera come l'Italia, le questioni economiche. Ne esce un quadro in cui i soggetti migranti si trovano nella condizione di “Vivere a metà”.  
Ha collaborato Marisa Bortoletto. Il progetto è stato realizzato per conto dell'associazione Ucraina Più di Mestre.
http://www.aldopavan.it/multimediageo/multimedia_ita_badantiUcraina.html

La guida di Cittadinanzattiva e Ministero per le mamme migranti.

A conclusione del “Progetto partecipato per il miglioramento dell’accesso al percorso nascita da parte delle donne immigrate”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Cittadinanzattiva presenta “Maternità consapevole. Guida per le mamme migranti”. L’opuscolo, tradotto in italiano, francese, inglese, arabo e cinese mandarino, fornisce informazioni, non solo sul diritto di accesso ai servizi sanitari del percorso nascita da parte delle donne migranti, ma anche sul rapporto tra maternità e lavoro
SCARICA LA GUIDA:  http://www.cittadinanzattiva.it/files/progetti/attivismo-civico/immigrazione/mamme-migranti/MammeMigranti_Italiano.pdf

mercoledì 20 novembre 2013

Stagii în cadrul Ambasadei RM în Italia
Ambasada Republicii Moldova în Italia oferă studenţilor şi absolvenţilor universitari, originari din RM, care şi-au făcut studiile în Italia, oportunitatea efectuării unui stagiu neplătit în cadrul Ambasadei, pentru o perioadă de 1-2 luni, pe bază de voluntariat, care le va da posibilitatea de a obţine noi cunoştinţe şi abilităţi practice de cunoaştere a specificului serviciului consular şi diplomatic.
Criterii de eligibilitate:
  • Cunoaşterea avansată a limbilor română şi italiană (cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj);
  • Capacităţi de analiză şi comunicare avansate;
  • Capacitatea de lucru în echipă;
Pentru procedura selecţionării la stagiu, candidaţii trebuie să transmită la adresa poştală a Ambasadei (Ambasciata della Repubblica Moldova, via Montebello n. 8, Roma 00185) sau la adresa electronică a Ambasadei: roma@mfa.md următoarele documente:
  • Curriculum Vitae;
  • o scrisoare de intenţie semnată de solicitant.
După examinarea aplicaţiilor, candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

martedì 19 novembre 2013

ATENTIE !!! 
Guvernul a aprobat astăzi deschiderea a două consulate ale Republicii Moldova, la Milano şi Padova, Italia. Astfel, s-a decis transferarea consulatului din Bologna în Milano, care este al doilea oraș după mărime în Italia. 
Aici găsiţi comunicatul de presă al Guvernului: http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=6998

mercoledì 13 novembre 2013


Roma_13/11/2013.  Guida dei Moldavi oggi e stata consegnata a Ministro per l'integrazione Cecile Kyenge.  Kyenge alla presentazione del dossier statistico immigrazione: "Occorre un cambio di mentalita', un cambio di passo che rafforzi un impegno condiviso per fare dell'Italia un Paese piu' aperto alle persone immigrate".

lunedì 11 novembre 2013

Novità per l’iscrizione all’anno scolastico 2013/2014
 
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. Per tale ragione è stato realizzata questa pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.Per iniziare, e quindi per registrarti, clicca sull’immagine a destra "Iscrizioni online", attiva dal 21 Gennaio 2013.
http://www.iscrizioni.istruzione.it

lunedì 4 novembre 2013

Lavoratori stranieri, possibile l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale in attesa della conclusione della procedura di emersione.Il lavoratore può ricevere un codice fiscale provvisorio direttamente dall'Agenzia delle Entrate che sarà convertito in quello definitivo al termine dell'iter di regolarizzazione

Il ministero della Salute ha diramato il 24 ottobre scorso, d'intesa con il ministero dell’Interno e con l'Agenzia delle Entrate, una circolare che individua nuove modalità operative per consentire a tutti i lavoratori stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare, la possibilità di fruire pienamente del diritto all'assistenza sanitaria, iscrivendosi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).Nello specifico è stato previsto che il cittadino straniero, nelle more dell'istruttoria procedimentale, potrà comunque iscriversi al SSN con il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre), attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal ministero dell'Interno. Tale codice fiscale verrà convertito nel codice fiscale alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, tramite gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.Il lavoratore straniero potrà, a tal fine, presentarsi alla ASL con la ricevuta della domanda di emersione ed ottenere, mediante l'iscrizione con il codice fiscale provvisorio, un certificato sostitutivo della tessera sanitaria. Una indicazione dettagliata della procedura è indicata nel sito del Portale progetto tessera sanitaria.
Procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 5, d.lgs. 109/2012 – iscrizione al SSN con codice fiscale provvisorio
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_10_31_Iscrizione_SSN_lavoratori_stranieri_circolare_Salute_Interno.html_8783071.html

Procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 5, d.lgs. 109/2012 – iscrizione al SSN con codice fiscale provvisorio.
I soggetti per i quali non si è ancora concluso l’iter di regolarizzazione, anche se sono sprovvisti del codice fiscale alfanumerico, possono essere iscritti con il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) che è stato attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della fornitura dei dati da parte del Ministero dell’interno. Ulteriori dettagli operativi sono disponibili nell’area “il cittadino e la tessera” nella sezione dedicata alle FAQ.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Il+Cittadino+e+la+Tessera/

Come verificare lo stato di emissione e di recapito della tessera sanitaria
 https://sistemats4.sanita.finanze.it/interrogazioneTSFreeWeb/index.do