DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

venerdì 12 agosto 2011

Conferinţa Internaţională „CULTURA TOLERANŢEI, VALORILE COMUNE, DIALOGUL INTERCULTURAL – 20 DE ANI DE REALIZĂRI”.

Cu  prilejulsărbătoririi a 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova,la 23-26 august 2011, în incinta Palatului Republicii, se va desfăşura Conferinţa Internaţională „CULTURA TOLERANŢEI, VALORILE COMUNE, DIALOGUL INTERCULTURAL – 20 DE ANI DE REALIZĂRI”, organizată de către Biroul Relaţii Interetnice în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune.
La Conferinţă vor participa: instituţii de stat, reprezentanţi ai asociaţiilor diasporei, reprezentanţi ai grupurilor de iniţiativă ale diasporei, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova implicate în activităţi legate de diasporă şi migraţiune, organizaţii internaţionale care promovează activităţi legate de diasporă, mass-media.
În cadrul Conferinţei se planifică prezentarea rezultatelor şi reuşitelor activităţii instituţiilor de stat cu asociaţiile diasporale şi etnoculturale în domeniul cultivării şi promovării culturii, valorilor şi intereselor Republicii Moldova pe parcursul a 20 ani de independenţă a statului nostru.
Conferinţa va fi o platformă de discuţii axată în principal pe rezultatele şi reuşitele activităţii instituţiilor guvernamentale din Republica Moldova pe de o parte şi realizările diasporei pe de alta parte. Participanţii la Conferinţă vor avea posibilitatea să se informeze despre implicarea statului în soluţionarea problemelor specifice ale diasporei; căile de îmbunătăţire a comunicării si a relaţiilor diasporă-diasporă şi diasporă-ţară; modalităţile de mobilizare a asociaţiilor diasporei pentru dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova; oportunităţile de angajare şi afaceri în Republica Moldova, promovarea legăturilor economice cu diaspora şi implementarea noilor proiecte ce vizează migranţii.
De asemenea va avea loc deschiderea oficiala a Celei de-a doua Şedinţe aConsiliului Coordonator al Originalilor din Republica Moldova domiciliaţi peste hotare – diasporei moldoveneşti în noua componenţă. În cadrul acestei Şedinţe va fi pus în discuţie proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 228 din 24.02.2005privind Consiliul Coordonator ar Originalilor din Republica Moldova domiciliaţi peste hotare – diasporei moldoveneşti.
O sesiune separată va fi dedicata în exclusivitate reprezentanţilor Asociaţiilor Diasporei pentru a discuta despre experienţa pozitivă dar şi problemele pe care le întimpina aceştea în activitatea lor. Suplimentar, participanţii la Conferinţă vor fi consultaţi cu privire la cele mai bune modalităţi şi canale de distribuire a informaţiei vis-a-vis de oportunităţile de angajare şi de afaceri din Moldova în rândul migranţilor moldoveni din străinătate, parte a unui nou Proiect „Gestionarea eficientă a migraţiei forţei de muncă şi a dimensiunii de calificare” implementat de Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
A doua parte a Conferinţei va include 4 Ateliere de Lucru / module de instruire în aşa domenii ca: comunicarea, colectarea de fonduri şi elaborarea/prezentarea proiectelor, cît şi prezentarea noului portal www.moldova.diaspora.md