DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.comPROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

giovedì 7 luglio 2011

 


Stimati cetateni,
Vă aducem la cunoştinţă despre semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de muncă şi a Protocolului de Implementare al acestuia, la sediul Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, in data de 5 iulie curent. Acest Acord abrogă şi substituie Acordul între Guvernul Republicii Italiene şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul muncii şi Protocolul de implementare, semnate la Roma, la 27 noiembrie 2003.
În calitate de semnatari ai Acordului şi Protocolului semnat la 5 iulie 2011 au fost dna Ministru Valentina BULIGA, Ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM, şi dl Maurizio SACCONI, Ministru al Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene. La întrevedere au fost prezenţi Ambasadorul Gheorghe Rusnac şi Secretarul I al Ambasadei Liliana VERLAN. Ministrul italian a fost asistat de către Consilierul Diplomatic al Ministrului SACCONI, dl Manuel JOCOANGELI, dna  Germana VIGLIETTA, Direcţia Generală pentru Imigrare din cadrul MMPS italian.
Ambii Miniştri au menţionat importanţa acestui Acord pentru Statele noastre, datorită faptului că reglementează din punct de vedere juridic şederea cetăţenilor moldoveni cu scop de muncă în Italia.
Cele mai importante prevederi ale articolelor din Acord sunt următoarele:
-       în cazul adoptării de către RM a decretului privind circulaţia persoanelor, partea italiană se obligă să favorizeze cetăţenilor Republicii Moldova acordarea unei cote speciale de intrare în Italia;
-       o pătrime din această cotă va fi gestionată prioritar de către Ministerul de resort din ţara noastră; 
-       promovarea proiectelor comune vor include asistenţă tehnică;
-       implementarea iniţiativelor comune destinate cetăţenilor Republicii Moldova care se află în Italia, în vederea promovării, pe bază voluntară, a schemelor de migraţie circulară pentru lucrătorii moldoveni;
-       implicarea directă a asociaţiilor de moldoveni existente în Italia;
-       monitorizarea de către ambele State a ofertelor de angajare disponibile;
-       organizarea pe teritoriul Republicii Moldova a cursurilor vocaţionale şi celor de limbă italiană, oferite de către instituţiile Italiene
Importante sunt prevederile din art. 12 în care se precizează faptul că cetăţenii unei Părţi Contractante se vor bucura de aceleaşi drepturi şi protecţie ca şi lucrătorii naţionali ai ţării angajatoare, supunându-se legislaţiei ţării angajatoare în domeniul  securităţii sociale, precum şi 13 al Acordului: ,,În caz de accident de muncă sau boala profesională care a cauzat decesul sau incapacitatea de muncă permanentă sau temporară, lucrătorul migrant va avea dreptul la toate beneficiile relevante prevăzute de legislaţia ţării angajatoare’’.
Implementarea Acordului este definită prin mecanismele operaţionale prevăzute în textul Protocolului de implementare. Cele mai importante instrumente ale acestuia sunt:
-       asistenţa tehnică va fi acordată instituţiilor competente din Republica Moldova de către partea italiană;
-       promovarea programelor de migraţie circulară (facilitarea reîntoarcerii cetăţenilor noştri în RM);
-       instruirea muncitorilor moldoveni în vederea angajării acestora în cadrul întreprinderilor italiene de pe teritoriul Italiei sau a Moldovei sau a lansării de către aceştia a activităţii antreprenoriale în Republica Moldova. În acest mod, cetăţenii vor putea fi incluşi în liste preferenţiale şi vor avea posibilitatea să fie angajaţi în câmpul muncii conform calificărilor şi a specializării pe care o deţin. În prezent, este binecunoscut fenomenul angajării moldovenilor în Republica Italiană pentru a efectua servicii pentru care nu deţin o calificare şi nu cunosc suficient termenii de specialitate pentru a fi apreciaţi la justa valoare;
-       munca sezonieră:  Pentru o perioadă maxim admisibilă de 9 luni – cu permis de şedere care nu poate fi reînnoit – lucrătorii sezonieri moldoveni pot lucra la câţiva angajatori (cei care se vor întoarce în RM în termenii stabiliţi, vor avea prioritate la intrarea repetată în Italia în anul următor.)
Ministrul Sacconi a menţionat importanţa implementării transparente şi a informării prioritare a cetăţenilor ambelor State despre prevederile Acordului. Acesta a propus totodată, utilizarea de către cetăţenii noştri în viitor, a portalului informaţional oficial al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene (www.cliclavoro.gov.it) în vederea explorării ofertelor locurilor de muncă din Italia.
La sfârşitul întrevederii, dna Ministru Valentina BULIGA a reiterat doleanţa părţii moldoveneşti de a semna în viitor un Acord cu privire la protecţia socială. Partea italiană a menţionat lipsa fondurilor pentru susţinerea unor asemenea proiecte în prezent, menţionând că au încheiat deja în trecut asemenea Acorduri cu alte State, însă care nu au fost ratificare datorită insuficienţei resurselor financiare alocate de către Ministerul Dezvoltării Economice italian. Datorită importanţei acestui aspect al cooperării dintre ţările noastre, s-a convenit abordarea subiectului respectiv în viitor.
 
Liliana VERLAN
Primo Segretario
Ambasciata della Repubblica di Moldova
nella Repubblica Italiana